O-STA

Mestna občina Velenje pridobila sadovnjak na Zlatem griču

Velenje, 4. januar 2017 - Mestna občina Velenje je s pogodbo o prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč, ki je bila podpisana s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 2. decembra 2016, pridobila lastninsko pravico na devetih parcelah na Zlatem griču v Velenju.

Na zemljišču v skupni izmeri 67.000 m² se nahaja plantažni sadovnjak, ki je po prvih ocenah v zelo slabem stanju. V prihodnjih dneh bodo strokovnjaki še natančneje pregledali celotno območje in ocenili stanje sadovnjaka. Nato se bomo na Mestni občini Velenje odločili kakšne ukrepe bo potrebno sprejeti.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546 F: 03/8961 654

www.velenje.si