O-STA

Prepovedano hranjenje ptic ob velenjskih jezerih

Velenje, 10. januar 2017 - S pojavom aviarne influence (ptičje gripe) v Sloveniji je prepovedano hranjenje divjih ptic, zato tudi prebivalce mestne občine Velenje pozivamo, da naj ptic ob velenjskih jezerih ne hranijo. S tem ukrepom zmanjšamo nepotrebno koncentriranje ptic in virusov aviarne influence na posameznih mestih ter možnost prenosa virusa na perutnino in ptice v ujetništvu s prostoživečih vodnih ptic.

Veljavni Odlok o splošnem redu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 8/2011), v 27. točki drugega odstavka 5. člena določa, da je na območju Mestne občine Velenje prepovedano odlagati hrano ali hraniti potepuške pse, mačke, golobe in druge prostoživeče živali na javnih površinah v ureditvenem območju, brez soglasja lastnika ali upravljavca zemljišča.

Za neupoštevanje določbe je predpisana globa v višini 200 evrov.

Virus aviarne influence H5N8 ne ogroža zdravja ljudi. Zaradi preprečitve nadaljnjega širjenja, naprošamo občanke in občane za upoštevanje navodil, saj je človek lahko prenašalec virusa.

Pripenjamo tudi odločbo Ministrstva Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prijazen pozdrav!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546 F: 03/8961 654

www.velenje.si