O-STA

Pisarna Modre cone na sedežu Mestne občine Velenje

Velenje, 10. januar 2017 - Občanke in občani, uporabniki modrih con in garažnih hiš, lahko vso potrebno dokumentacijo glede parkiranja še vedno urejajo na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1, kletni prostori, pisarna Modre cone). Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo tudi po telefonu na številki 03 8961 872.

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Obrazci, vloge; Mirujoči promet, taksi služba) so objavljene vloge za pridobitev letnih parkirnih abonmajev in parkirnih kart. Vloge lahko zainteresirani dvignejo tudi v pisarni Modre cone.

Abonmaje za leto 2017 bo možno zamenjati v mesecu januarju (v drugem tednu januarja za cono B, v tretjem tednu januarja za cono C in v četrtem tednu januarja za cono D).

Abonmaji in dovolilnice za garažno hišo Gorica, ki se glasijo na registrsko številko avtomobila, bodo veljali do zamenjave oziroma najkasneje do 17. februarja 2017. Tem uporabnikom ni potrebno pošiljati vlog, saj bodo uslužbenci nove dokumente pripravili na podlagi lanskih podatkov.

Ostale parkirne karte (letne in mesečne) bodo veljale do 13. januarja.

Naročilnice, ki jih izdajajo podjetja za nakup parkirnih kart, se morajo glasiti na Komunalno podjetje Velenje, saj smo s 1. januarjem 2017 upravljanje modrih con prenesli na komunalno podjetje.


Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje