O-STA

Tajni predpisi včeraj, danes in jutri

Na okrogli mizi, ki jo v sredo, 18. januarja 2017, ob 17. uri v senatni sobi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani prireja Inštitut za ustavno pravo v sodelovanju z Inštitutom za ustavno ureditev in človekove pravice "Tajni predpisi včeraj, danes in jutri" bodo profesorji dr. Lovro Šturm, dr. Ivan Kristan, dr. Rajko Pirnat, dr. Tone Jerovšek in dr. Ciril Ribičič govorili o neobjavljenih predpisih, ki omogočajo neustavno poseganje v človekove pravice v okviru nekdanjega sistema (tajni uradni listi), v posameznih primerih, ki jih je obravnavalo Ustavno sodišče RS po sprejemu Ustave RS (tajni sporazum z Izraelom, neobjavljeni podzakonski predpisi), in danes, ko se pojavljajo očitki o obstoju vsaj dveh podzakonskih predpisov, ki naj bi omogočala policiji, da posega v človekove pravice in svoboščine. Na okroglo mizo je organizator povabil tudi ministrico za notranje zadeve mag. Vesno Györkös Žnidar, ki pa še ni potrdila svoje udeležbe.