O-STA

Spremembe Ustave Republike Slovenije - javna tribuna (tudi preko aplikacije Zoom)

Vljudno vabljeni na javno tribuno na temo sprememb Ustave RS, ki jo v ponedeljek, 20. novembra 2023, ob 14. uri organizira Zveza društev pravnikov Slovenije (ZDPS), v sodelovanju s Slovenskim sodniškim društvom, Zvezo društev za gospodarsko pravo Slovenije in Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Dogodek bo v seminarju 5 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2 (Ljubljana), uvodnemu pozdravu generalnega sekretarja ZDPS, Boštjana Koritnika, pa bo sledil posvet, ki ga bo povezoval profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani dr. Rado Bohinc. Dogodek bo mogoče spremljati tudi preko aplikacije Zoom, in sicer na povezavi https://uni-lj-si.zoom.us/j/5673450005

Sodelujoči:

- prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani: Kje smo v razvoju slovenske ustavnosti - izzivi in dileme;

- prof. dr. Mitja Žagar, Inštitut za narodnostna vprašanja: Odprta vprašanja slovenske ustave, primerjalni pregled;

- mag. Meira Hot, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije: Aktualni predlogi in postopek za spremembe Ustave RS (imenovanje sodnikov, imenovanje vlade, postopek pred Ustavnim sodiščem);

- prof. dr. Igor Kaučič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani: Komentar aktualnih predlogov za spremembo Ustave RS;

- mag. Nina Betetto, Vrhovno sodišče RS: Nekaj pogledov Vrhovnega sodišča RS na napovedane spremembe imenovanja sodnikov;

- Vladimir Horvat, predsednik Sodnega sveta RS: Pogled Sodnega sveta na predlagane ustavne spremembe volitev sodnikov in sestave ter pristojnosti Sodnega sveta na tem področju;

- dr. Vesna Bergant Rakočević, predsednica Slovenskega sodniškega društva: Pogled sodnikov na predlagane spremembe Ustave RS (imenovanje sodnikov);

- Aleš Zalar, predsednik strokovne skupine Državnega zbora za pripravo sprememb Ustave RS na področju imenovanja sodnikov: Spremembe 131. člena Ustave - kateri evropski standardi so relevantni?.

Posvetu sledi razprava z udeleženci/slušatelji.

Vabljeni so tudi novinarji. Medijska pokrovitelja dogodka sta Pravnik, revija za pravno teorijo in prakso, ter TFL Glasnik.