O-STA

Vabilo na okroglo mizo o Zakonu o tujcih

Vlada RS je 5. januarja 2017 v Državni zbor v sprejem po nujnem postopku poslala predlog spremembe Zakona o tujcih. Predlagana predvideva uvedbo t. i. spremenjenih razmer (torej ne izrednega stanja, ki ga predvideva že Ustava RS), ki omogočajo zaprtje meje za begunce in tako razen v izjemnih primerih onemogočajo vložitev prošnje za azil. Predlog je bil deležen številnih očitkov o protiustavnosti ter neskladnosti z mednarodnimi pogodbami (Ženevska konvencija, Evropska konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin), na spornost pa sta opozorila tudi generalni sekretar Sveta Evrope in komisar Sveta Evrope za človekove pravice.

Predlog je v javnost prišel že oktobra in se od takrat sicer spreminjal, a razlike so zgolj "olepševalne" - nova verzija vrnitev v državo, iz katere tujec vstopa, dopušča le, če gre za t.i. varno državo. Spremenjena je tudi starostna meja, ob kateri se tujca kljub "spremenjenim razmeram" sprejeme v državo, in sicer s 14 na 18 let. O vseh kriterijih, torej ocena starosti, zdravstvenega stanja in ali obstaja resna nevarnost, da bo migrant podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju v državi, v katero bo napoten, pa bo presodil že policist na meji. Ta za takšno presojo nima niti utreznih podatkov o posameznem migrantu niti ustreznega urjenja.

V povezavi s predlagano spremembo Zakona o tujcih se torej odpirajo številna pravna vprašanja. Prav to nas je spodbudilo k organizaciji okrogle mize, ki bo potekala v petek, 20. januarja 2017, ob 13. uri v vijolični predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. S pomočjo vabljenih govorcev bomo predstavili vsebino predloga zakona ter situacijo, v kateri je bil oblikovan, velik del razprave pa bo posvečen vprašanju (ne)skladnosti predloga z Ustavo RS in mednarodnim pravom. Udeležbo so zaenkrat potrdili znanstvena svetnica na Mirovnem inštitutu ter docentka in predavateljica na Fakulteti na družbene vede Univerze v Ljubljani dr. Mojca Pajnik iz Mirovnega inštituta, nekdanji ustavni sodnik in profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Ciril Ribičič in profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Saša Zagorc.

Vljudno vabljeni!