O-STA

39. redna seja Nadzornega sveta NLB

Danes, 20. januarja, se je Nadzorni svet NLB d.d. sestal na svoji 39. redni seji, na kateri se je med drugim seznanil s tekočim poslovanjem in preliminarnimi ocenami rezultatov poslovanja NLB Skupine v letu 2016. Seznanil se je s finančnimi projekcijami 2018-2021 ter obravnaval osveženo Strategijo upravljanja z nedonosnimi izpostavljenostmi/terjatvami v NLB Skupini v obdobju 2017-2020.


"Prve ocene rezultatov poslovanja NLB Skupine v letu 2016 kažejo, da je uspešno zaključila tretje leto zapored. Z zadovoljstvom pozdravljam stabilno in - kar je najpomembnejše - vzdržno dobičkonosno poslovanje, ki je najboljša popotnica za prihodnost banke in njene skupine," je ob tem poudaril Primož Karpe, predsednik nadzornega sveta NLB.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s prenovljeno Strategijo upravljanja z nedonosnimi izpostavljenostmi/terjatvami v NLB Skupini. Ob tem je ocenil, da sta proaktivni pristop in redno spremljanje nedonosnih izpostavljenosti in terjatev obrodila sadove. Predhodni rezultati namreč kažejo na uspešno upravljanje z nedonosnimi izpostavljenostmi/ terjatvami, saj je NLB Skupina že drugo zaporedno leto občutno zmanjšala njihov obseg.

Celovita Strategija upravljanja z nedonosnimi izpostavljenostmi/ terjatvami v NLB Skupini z identificiranimi kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi cilj ter ukrepi za doseganje ciljev, je bila nadgrajena z namenom nadaljnjega uspešnega reševanja problematike nedonosnih izpostavljenosti/terjatev. Poleg tega pa so bile v dokument vključene nove smernice Evropske centralne banke o nedonosnih terjatvah in priporočila Banke Slovenije.

Na dnevnem redu seje NS je bila tudi točka, povezana z dezinvestiranjem nestrateške kapitalske naložbe NLB d.d. v delnice izdajatelja Petrol d.d. Nadzorni svet je potrdil aktivnosti banke v smeri uresničevanja zahtev po odprodaji vseh nestrateških kapitalskih naložb.

Kot običajno, so se člani nadzornega sveta seznanili tudi s poročili Komisij nadzornega sveta.

Nadzorni svet NLB

Vsa sporočila za javnost