O-STA

Ustanovitev Kluba podjetnikov SAŠA regije

Velenje, 10. februar 2017 - V Mestni občini Velenje se zavedamo, da je gospodarstvo gonilna sila razvoja tako lokalne skupnosti kot tudi regije, države. Na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča in predsednika Uprave Gorenja Franja Bobinca smo pričeli s postopki za ustanovitev Kluba podjetnikov Savinjsko-šaleške regije, s katerim želimo krepiti podjetniški duh v lokalnem okolju in spodbujati medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj ter s tem dosegati vidnejše in uspešnejše poslovne rezultate.

Ustanovni zbor Kluba podjetnikov SAŠA regije bo v torek, 14. februarja 2017, v prostorih PC Standard. Na ustanovnem zboru bosta pobudnika ustanovitve Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje, in Franjo Bobinac, predsednik Uprave Gorenja, ter ostali člani Upravnega odbora Kluba podjetnikov SAŠA regije pregledali in potrdili statut kluba ter zastavili nadaljnje aktivnosti po dnevnem redu. Za prvo mandatno obdobje je za predsednika kluba predlagan Franjo Bobinac, predsednik Uprave Gorenja.

Predstavnike medijev vabimo v torek, 14. februarja, ob 13. uri v pasažo SAŠA Inkubatorja (Šaleška 2, Velenje), kjer bosta pobudnika ustanovitve Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje, in Franjo Bobinac, predsednik Uprave Gorenja, ter drugi člani Upravnega odbora Kluba podjetnikov SAŠA regije na voljo za izjave.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje