O-STA

Ekvilib Inštitut objavil javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2017

Javni poziv za leto 2017 - V Sloveniji že 250 podjetij pridobilo certifikat Družini prijazno podjetje - V zadnjih šestih letih 180 novih podjetij v postopku certificiranja

Ljubljana, 7. marec 2017 - Ekvilib Inštitut je letos ponovno objavil javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje. Do danes je bilo v postopek pridobitve osnovnega certifikata vključenih že prek 250 slovenskih podjetij in organizacij, skupaj pa je bilo v projekt vključenih prek 80.000 zaposlenih. Ekvilib Inštitut certifikat Družini prijazno podjetje podeljuje skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Slovenska podjetja in organizacije se lahko v letošnjem letu vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje do vključno 31. decembra 2017, število mest pa ni omejeno.

Za vsa zainteresirana podjetja bo 17.3.2017 v Ljubljani v prostorih GZS (Dimičeva 13, Dvorana G) ob 11. uri organiziran informativni dan, kjer bomo predstavili certifikat in celoten postopek njegove pridobitve.

"Podjetja in organizacije se dandanes srečujejo s številnimi izzivi: medgeneracijsko sodelovanje, iskanje in zadrževanje talentov, upravljanje z vprašanji raznolikosti in vključenosti, upravljanje z inovacijami, dobro počutje na delovnem mestu, zavzetost zaposlenih... Pri vseh teh temah jim lahko pomaga certifikat Družini prijazno podjetje, ki ni zgolj orodje za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, ampak preko pestrega in vedno širšega nabora ukrepov delodajalcem pomaga nasloviti vse zgoraj omenjene teme," je povedal vodja certificiranja Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta.

Certifikat Družini prijazno podjetje je princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod, ter večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar predstavlja jasne pozitivne ekonomske učinke.

V Sloveniji je od leta 2007 nosilec in izvedbenik postopka Ekvilib Inšitut. Ta postopek izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve RS ter zainteresiranimi zunanjimi partnerji.

Več informacij o certifikatu in možnosti vključitve v postopek lahko najdete na uradni spletni strani: www.certifikatdpp.si

Za dodatna vprašanja se obrnite na:

Ekvilib Inštitut

e-pošta: petra@ekvilib.org

Tel.:+ 386 (0)1 430 37 51

###

Še nekaj informacij o certifikatu Družini prijazno podjetje:

Podlaga znaka/certifikata Družini prijazno podjetje so Socialni sporazum 2003 - 2005, Resolucija za enake možnosti žensk in moških 2005 - 2013 ter razvojno partnerstvo "Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje". Slovenija se je pri implementaciji tega projekta zgledovala po sistemu/licenci "European work & family audit", ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamilie in ki izhaja certifikata Beruf&Familie. Pridobitev znaka/certifikata Družinam prijazno podjetje je namenjena podjetjem in javnim ustanovam z nad 10 zaposlenimi.

O Ekvilib Inštitutu: Ekvilib Inštitut je neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje na področjih družbene odgovornosti in človekovih pravic. Na področju družbene odgovornosti si prizadevajo za družbeno odgovorno delovanje vseh akterjev družbe, s posebnim poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij ter družbeno odgovornemu upravljanju s človeškimi viri. Je nosilec postopka certificiranja Družini prijazno podjetje, ustanovitelj Mreže za družbeno odgovornost Slovenije, in organizator vsakoletne mednarodne konference Trendi družbene odgovornosti.