O-STA

Glavni tajnik sindikata vzgoje, izobraževanje in znanost (SVIZ) v Moskvi

20. julija 2001 se v Moskvi začenja dvodnevno predkongresno srečanje sindikatov srednje in vzhodne Evrope, ki je del regionalnih priprav in usklajevanj pred III. svetovnim kongresom Izobraževalne internacionale (Education International, EI) v Jomtienu na Tajskem.

Udeleženci, med katerimi je tudi glavni tajnik SVIZa Branimir Štrukelj, bodo razpravljali o odprtih vprašanjih, ki jih bodo sprožili na III. kongresu EI: predvsem o možnostih vpliva sindikatov srednje in vzhodne Evrope, ki predstavljajo skoraj tretjino evropskega članstva v EI, na politiko Izobraževalne internacionale. Pri tem SVIZ zagovarja stališče, da bi bilo potrebno zagotoviti mesto v Izvršilnem odboru EI tudi za predstavnika sindikatov iz držav, ki še niso v Evropski uniji. Izhaja iz dejstva, da te države skoraj pol stoletja niso imele samostojnega in od oblasti neodvisnega sindikata ter ob demokratizaciji šele nabirajo izkušnje in znanja modernega sindikalizma, zlasti enakopravnega socialnega partnerstva, in da so bili (so) vsi ob medsebojnih razlikah soočeni s pomembnimi reformami izobraževalnega sistema. SVIZ tudi predlaga, da se z namenom okrepitve medsebojnega sodelovanja in utrditve položaja znotraj EI ustanovi skupina sindikatov srednje in vzhodne Evrope.

Udeleženci Moskovskega sestanka bodo govorili tudi o staranju učiteljske populacije in nujnosti množičnega pridobivanja mladih učiteljev in s tem povezanih demografskih značilnostih po posameznih državah srednje in vzhodne države ter njihovih posledicah na izobraževalni sistem.