O-STA

Ministrstvo bo spoštovalo sprejete sklepe Sveta MO Velenje

Bojan Kontič je, kot župan Mestne občine Velenje in predsednik Območne organizacije Socialnih demokratov Velenje, v petek, 31. marca, naslovil pismo predsedniku Socialnih demokratov ter podpredsedniku Vlade Republike Slovenije mag. Dejanu Židanu, v katerem je zapisal, da je potrebno spoštovati dogovore med koalicijskimi partnerji in ohraniti zaupanje. Župan Bojan Kontič je zahteval spoštovanje dogovora lokalne skupnosti z Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, in sicer dosledno spoštovanje sklepov glede vzpostavitve izpostave Azilnega doma v Velenju. Sklepe oziroma zahteve je na seji, novembra lani, potrdil in sprejel Svet Mestne občine Velenje, s katerimi se je strinjal tudi državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije Boštjan Šefic. Kasneje je ministrstvo predčasno podpisalo pogodbo o najemu prostorov za Azilni dom z lastnikom objekta, kljub pozivom lokalne skupnosti, naj s podpisom le-te počakajo, dokler se na sodišču ne razreši spor s civilno iniciativo, ki nasprotuje sprejetim sklepom.

V odgovoru, ki ga je državni sekretar Boštjan Šefic, tekom vikenda, posredoval mag. Dejanu Židanu so ponovno podana zagotovila ministrstva, da bodo pri iskanju rešitev, za namestitev prosilcev za mednarodno zaščito, spoštovali sprejete dogovore, sodelovali z lokalno skupnostjo in se držali usmeritev zapisanih v sprejetih sklepih. To pomeni, da zagotavljajo, da bo po odločitvi glede odprtja izpostave Azilnega doma v Velenju, vanj nameščenih do največ 30 prosilcev za mednarodno zaščito, kot je zapisano v sklepih, in ne 150, kot se v javnosti pojavljajo dezinformacije.

Pismo vam pošiljamo v prilogi.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje