O-STA

41. redna seja Nadzornega sveta NLB

7. april 2017

Danes, 7. aprila 2017, se je Nadzorni svet NLB sestal na svoji 41. redni seji, na kateri je potrdil besedilo sklica 28. Skupščine delničarjev NLB in z njim povezana gradiva. Poleg poročila Nadzornega sveta NLB za skupščino je tako potrdil tudi letno poročilo NLB Skupine za leto 2016. Skupščini delničarjev je predlagal, da se bilančni dobiček NLB za leto 2016 v višini 63,78 milijona evrov že drugo leto zapored dodeli edinemu delničarju banke, tj. Republiki Sloveniji. To pomeni dividendo v višini 3,189 evra bruto na delnico.


Člani Nadzornega sveta so se seznanili tudi s potekom privatizacije NLB, ki teče skladno z dogovorjeno časovnico in priporočili svetovalcev načrtovanega prodajnega postopka. Banka je v celoti zavezana k izpeljavi vseh potrebnih postopkov za uspešen zaključek procesa. Preliminarne ocene poslovanja v prvem četrtletju letos kažejo na nadaljevanje zelo dobrih trendov tako v Sloveniji kot v vseh strateških bankah v JV Evropi. Banka je v smislu uspešnosti poslovanja na privatizacijo dobro pripravljena. Pričakovati je, da ta postopek v ničemer ne bo oviral izvajanja poslovne strategije banke.

Nadzorni svet se je, kot običajno, seznanil s poročili Komisij nadzornega sveta in podal soglasja k tistim poslom, za katere je to potrebno.

Nadzorni svet NLB

Vsa sporočila za javnost