O-STA

Poslovanje Nove KBM d.d. v prvem polletju

Nova KBM, d.d., je v prvih šestih mesecih letošnjega leta izkazala za 2.583 milijonov tolarjev dobička, to je za 6,8 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, kar pomeni 17,0 odstoten donos pred obdavčitvijo na povprečni kapital in 1,34 odstoten donos na povprečna sredstva.

V prvih šestih mesecih letos se je bilančna vsota Nove KBM povečala za 11,0 odstotkov in 30. junija dosegla 408,4 milijarde tolarjev. V tej primerjavi so se tolarska sredstva povečala za 7,6 odstotkov, devizna pa za 19,5 odstotkov.

Med depoziti so se najhitreje povečevali depoziti gospodinjstev, ki so bili večji za 12,5 odstotkov, od tega tolarski za 7,5 odstotkov, obseg deviznih depozitov pa se je povečal za 19,4 odstotke.

Med plasmaji so se najhitreje povečevali plasmaji v gospodarstvu, in sicer za 26,7 odstotkov, sledijo plasmaji samostojnim podjetnikom, ki so bili konec septembra za 7,2 odstotke višji kot konec decembra lani, medtem ko so se plasmaji prebivalstva povečali za 1,8 odstotkov.

V prvem polletju je bila banka, v primerjavi s prejšnjimi leti, bolj prisotna tudi na mednarodnih finančnih trgih in to tako na strani kreditojemalca, kot tudi na strani kreditodajalca. Banka je najela tri kredite pri tujih bankah in tudi trikrat sodelovala pri kreditih za tuje banke.

Skupni neto plačilni promet s tujino, to je plačilni promet iz naslova uvoza in izvoza blaga in nakazil fizičnih oseb, je znašal v prvem polletju letos 1.127 milijonov EUR, to je 58 odstotkov lanskoletnega prometa.

Migracija oz. prenos tolarskih računov pravnih oseb iz APP v banke poteka počasneje, kot je bilo zastavljeno v četrletnih operativnih načrtih, tako na nivoju države kot tudi v Novi KBM. Po podatkih Banke Slovenije je od začetka migracije do 17.07.2001 v bančno okolje migriralo 8.938 pravnih oseb. Od tega je 1.035 pravnih oseb odprlo transakcijske račune v Novi KBM. Pri tem je vzpodbuden podatek, da so podjetja, ki so odprla transakcijski račun pri Novi KBM, skoraj 70% plačilnih nalogov posredovala elektronsko, preko Poslovnega Bank@Net-a.