O-STA

Dole Food Company, Inc. je napovedal začetek pridobivanja soglasja za 7,25% svojih nadrejenih zavarovanih obveznic z zapadlostjo leta 2025

WESTLAKE VILLAGE, Kalifornija - (BUSINESS WIRE) - Družba Dole Food Company, Inc. ("Dole") je danes napovedala začetek pridobivanja soglasja glede določenih sprememb ("spremembe") k pogodbi med podjetjem Dole, DFC Holdings, LLC ("holding") kot porokom, njemu podrejenimi poroki ter podjetjem Wilmington Trust, National Association kot skrbnikom ("skrbnik"), ki upravlja s 7,25% njegovih nadrejenih zavarovanih obveznic z zapadlostjo leta 2025 ("obveznice") ("pogodba"), z dne 6. aprila 2017. Trenutno je skupna vrednost neporavnane glavnice obveznic 300.000.000 ameriških dolarjev.

Spremembe bi holding razrešile poroštva, ki izhaja iz pogodbe (in ostalih omejenih obvez, ki izhajajo iz pogodbe in dokumentov o vrednostnih papirjih (kot so opredeljeni v pogodbi)) v vsakem primeru po zaključku kvalificiranega IPO (kot je opredeljen v pogodbi) z ozirom na navadne delnice izdajatelja in odvisno od izjemno sočasne (ali predhodne) razrešitve poroštev holdingov, kot izhaja iz posojilnih pogodb Term Loan Credit Agreement in Revolving Credit Agreement (kot sta opredeljeni v pogodbi).

Pridobivanje soglasja je pogojeno s prejemom soglasja imetnikov obveznic na dan 23. junij 2017, ki imajo skupno vrednost večine glavnice obveznic ("potrebna soglasja"). Pridobivanje soglasja se bo izteklo 6. julija 2017 ob 17. uri po newyorškem času razen v primeru podaljšanja ("rok zapadlosti").

Dole bo, takoj po roku zapadlosti in odvisno od zadovoljstva ali opustitve vseh pogojev pridobivanja soglasja, vsakemu imetniku obveznic, ki je podelil (in ne razveljavil) veljavno soglasje v prid spremembam, izplačal denarno plačilo ("honorar za soglasje") v višini 2,5 ameriškega dolarja za vsakih 1.000 ameriških dolarjev vrednosti glavnice obveznic, za katere je bilo podano soglasje.

Spremembe bo sprožila nadomestna pogodba, s katero bodo postale tudi veljavne. Dole predlaga izvrševanje nadomestne pogodbe takoj, ko je to možno po prejetju povezanih potrebnih soglasij. Takrat bodo spremembe, ki jih sproži nadomestna pogodba, postale veljavne in soglasij ne bo več možno razveljaviti.

Za celotno izjavo o rokih in pogojih pridobivanja soglasja naj imetniki obveznic preverijo Izjavo o pridobivanju soglasja z dne 26. junija 2017 ("Izjava o pridobivanju soglasja"), ki je bila poslana vsem, ki so bili na referenčni dan imetniki obveznic.

Zastopnik v povezavi s pridobivanjem soglasja je Morgan Stanley & Co. LLC. Vprašanja glede pridobivanja soglasja lahko naslovite na Morgan Stanley & Co. LLC. Pozor: Liability Management Group na (800) 624-1808 (brezplačno) ali (212) 761-1057. Global Bondholder Services Corporation deluje kot zastopnik za informacije in zastopnik za zapisnik v povezavi s pridobivanjem soglasja. Prošnje za pomoč pri podeljevanju soglasja ali za dodatne izvode Izjave o pridobivanju soglasja naj se usmerijo na zastopnika za informacije na telefonski številki (866) 470-3900 (brezplačno), (212) 430-3774 (banke in borzni posredniki) (klic na račun klicanega) ali contact@gbsc-usa.com.

To sporočilo ni ponudba za nakup ali pridobivanje ponudbe za nakup kakršnihkoli vrednostnih papirjev. To pridobivanje soglasja je veljavno le v sklopu Izjave o pridobivanju soglasja in je podrejeno rokom in pogojem, zapisanim v njej.

To sporočilo vsebuje "izjave, ki se nanašajo na prihodnost" v skladu s pomenom zakona o pravnih sporih o zasebnih vrednostnih papirjih (Private Securities Litigation Reform Act) iz leta 1995, ki vključujejo vrsto tveganj in negotovosti. Izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih pričakovanjih uprave, se na splošno lahko prepoznajo po uporabi terminov, kot so "lahko", "biti", "pričakovati", "verjeti", "nameravati", "predvidevati" in podobnih izrazov. Morebitna tveganja in negotovosti, ki bi lahko povzročila, da bi se dejanski rezultati bistveno razlikovali od izraženih ali impliciranih v tem sporočilu, vključujejo vremenske pojave, odziv trga na pritisk na obseg industrije, zaloge in cene proizvodov in surovin, dobava in cene energije, spremembe v obrestih in menjalnih tečajih, gospodarske krize, varnostna tveganja v državah v razvoju, mednarodni konflikti, ter kvote, tarife in ostale vladne poteze. Dodatne informacije o dejavnikih, ki bi lahko vplivali na finančne rezultate podjetja Dole, so vključene v Izjavo o pridobivanju soglasja in dokumente, ki so vključeni vanjo.

Izvorna oblika je dostopna na businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170626005054/en/

Kontakti

Dole Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647

Vir: Dole Food Company, Inc.