O-STA

Predstavitev projekta "Odpiranje raziskovalnih laboratorijev za inovativne industrijske aplikacije"

Univerza v Novi Gorici je 1. junija 2017 skupaj s partnerji začela z izvajanjem projekta Odpiranje raziskovalnih laboratorijev za inovativne industrijske aplikacije, ki ga krajše poimenujemo z akronimom RETINA. Projekt je bil potrjen v okviru 2. javnega razpisa programa INTERREG V-A Slovenija-Avstrija, vodilni partner projekta pa je Univerza v Novi Gorici. V projektu sodelujejo še Primorski tehnološki park, d. o. o., Kemijski inštitut, Technische Universtät Graz, Polymer Competence Center Leoben GmbH, Montanuniversität Leoben in CTR Carinthian Tech Research AG.

Programsko območje se trenutno spopada z visoko fragmentacijo kapacitet za razvoj in inovacije (R&I). Večina podjetij s perifernih območij ima posledično slab dostop do infrastrukture R&I, ta podjetja pogosto niso inovativna in so omejena v rasti dodane vrednosti. To velja zlasti za področje inženirstva naprednih materialov za industrijske aplikacije. Čeprav je potencialen trg za proizvode, ki temeljijo na funkcionalnih materialih izjemno raznolik (shranjevanje energije, elektronika, farmacija, letalska industrija itd.), podjetja na perifernih območjih ne morejo učinkovito izrabiti prednosti razpoložljive infrastrukture R&I za razvoj novih proizvodov.

Projekt RETINA se bo soočil s temi izzivi z izgradnjo mreže, s katero bo povezal že uveljavljene laboratorije z izkušnjami na področju znanosti o materialih, in tako raziskovalnim centrom ter majhnim, srednjim in velikim podjetjem omogočil dostop do raziskovalne mreže preko t. i. enotne vstopne točke. To bo povečalo možnosti za doseganje kritične mase opreme R&I v programskem območju, spodbudilo podjetja v investicije v R&I in posledično pripomoglo k povečanju konkurenčnosti manj razvitih regij.

Glavni rezultati projekta bodo informativni dogodki, obiski laboratorijev, pilotne akcije, izpeljane skupaj z industrijo in raziskovalnimi centri, ter povratne informacije javnim organom. Da bi povečali učinek projekta, bodo omenjene aktivnosti osredotočene na različne skupine (znanstvene partnerje, posredovalce znanja, industrijo in odločevalce).

Visoka fragmentacija infrastrukture R&I na področju znanosti o materialih preprečuje doseganje projektnih ciljev na regijski in nacionalni ravni, zato je čezmejna pobuda bistvena za uspešno izvajanje predlaganega projekta. Medregijska mreža, ki bo nudila dostop do raziskovalne opreme preko enotne vstopne točke, je bistvena lastnost projekta in ga razlikuje od ostalih iniciativ, ki so osredotočene predvsem na lokalno okolje.

Predstavitev projekta za novinarje bo potekala v ponedeljek, 3. julija 2017, ob 12.30 uri v sejni dvorani dvorca Lanthieri v Vipavi, Glavni trg 8, Vipava.

Lepo vabljeni!

Dodatne informacije:

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

T: 05 3315 397, GSM: 040 266 058

E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban