O-STA

Nadzorniki Loterije Slovenije soglasno potrdili nov mandat Romani Dernovšek

Ljubljana, 30. junij 2017

Nadzorni svet Loterije Slovenije, d. d. je na svoji seji 30. junija 2017 soglasno potrdil imenovanje Romane Dernovšek za predsednico uprave Loterije Slovenije, d. d. za novo mandatno obdobje.

Romana Dernovšek družbo uspešno vodi od 15. marca 2013 in bo nov petletni mandat nastopila 16. marca 2018.