O-STA

Predstavniki regij razpravljali o tretji razvojni osi z Ministrstvom za infrastrukturo RS

Velenje, 30. avgust 2017 - Konec julija je bil na Ravnah na Koroškem podpisan Protokol o poteku načrtovanja in izgradnje tretje razvojne osi na odseku Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec-Dravograd-Holmec. V imenu Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije je protokol podpisal minister dr. Peter Gašperšič, v imenu Sveta Koroške regije dr. Tomaž Rožen, v imenu Sveta županov Savinjsko-šaleške regije pa Darko Menih, župan Občine Šoštanj.

V ta namen je bila imenovana komisija, v kateri so predstavniki obeh regij. Predstavnik naše regije je podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, ki se je včeraj, 29. avgusta, skupaj s predstavniki koroške regije udeležil sestanka na Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije na temo tretje razvojne osi. Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji.

Prisotni so se strinjali, da se bodo vsaka dva meseca srečevali oz. po potrebi še pogosteje. Na srečanjih bodo razpravljali o aktualnem dogajanju o poteku izgradnje tretje razvojne osi. Trenutno je v pripravi razpisna dokumentacija za izdelavo projektne dokumentacije in parcelacije za del osi od Šentruperta do Slovenj Gradca. Pogodba naj bi bila podpisana do konca letošnjega leta. Nato bodo sledili razgovori z lastniki zemljišč, preko katerih poteka trasa.

Pristojni na Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije in Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji so se zavezali, da bodo članom komisije posredovali natančne informacije o trenutnem stanju. Predstavniki Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji so se zavezali tudi, da bodo v roku 14 dni vzpostavili portal, preko katerega bodo javnost obveščali o poteku izgradnje tretje razvojne osi.

O aktivnostih na tem področju vas bomo redno obveščali.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546

www.velenje.si