O-STA

Glavni tajnika SVIZ-a na 3. kongresu izobraževalne internacionale

Jomtien, Tajska, 25.-29. julij 2001

V nadaljevanju prizadevanj za izboljšanje položaja in širše razumevanje interesov učiteljev ter vse ostalih zaposlenih v izobraževanju oziroma za uresničitev načela izobraževanje za vse EI na 3. kongresu gosti največje mednarodno srečanje učiteljev. Udeležuje se ga nad 1100 delegatov, med njimi tudi glavni tajnik SVIZ, Branimir Štrukelj, opazovalcev in gostov iz 155 držav.

Pod kongresnim geslom "Izobraževanje v globalnem gospodarstvu" bodo predstavniki iz 305 učiteljskih sindikatov in organizacij iskali načine, kako pomagati učiteljem in njihovim organizacijam v prizadevanju za javno in kakovostno izobraževanje, v boju proti delu otrok, za zavarovanje socialnih pravic ljudi s posebnimi potrebami itd.

Pred 11 leti so se v Jomtienu vladni predstavniki zavzeli za osnovnošolsko izobraževanje za vse, da bi ob koncu tisočletja pomembno zmanjšali nepismenost. Vendar so bili prvič neuspešni. V podporo tem prizadevanjem bo EI v kongresni resoluciji "Partnerstvo za izobraževanje za vse" opredelil načine, kako v sodelovanju z različnimi finančnimi institucijami in lastniki delnic do leta 2015 bistveno zmanjšati nepismenost.

V resoluciji "Globalizacija in pravice ter delovni pogoji učiteljev" se bodo udeleženci kongresa osredotočili na vpliv globalizacije na delovne pogoje, pravice zaposlenih in plače učiteljskega osebja ter skušali najti način, kako vplivati na aktualni mednarodni pristop k globalizaciji, ki naj daje prednost ljudem.

Na kongresu bodo sprejeli tudi "Mednarodni etični kodeks učiteljev", ki naj bi opredeljeval odnos učiteljev do izobraževanja, do dijakov oz. študentov, kolegov in do staršev.

Na kongresu bo izvoljen tudi nov 23 članski izvršilni odbor EI in proračun za naslednji triletni mandat.