O-STA

Poziv Vladi ob prihajajoči stavki poklicnih gasilcev

Temelj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji so prostovoljni in poklicni pripadniki različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Med njimi so najštevilčnejši gasilci.

Ti, kot tudi vsi ostali, svojim požrtvovalnim delom, pri katerem pogosto tvegajo svoja življenja, izdatno prispevajo k obsegu BDP v Sloveniji. Njihov prispevek, ki se odraža v obliki prihrankov zaradi zmanjšanja posledic nesreč, škode, ohranitve človeških življenj in se šteje v desetinah milijonov, nekajkrat presega proračunska sredstva, ki jih država daje za namen zaščite in reševanja in s katerimi razpolaga Uprava RS za zaščito in reševanje.

Zadnja stavka poklicnih gasilcev, ki se borijo za izenačitev svojih plač z drugimi primerljivimi poklici, je tudi s pričo dejstva, da družbi prispevajo mnogo več, kot od nje dobijo, več kot upravičena. Odnos države do ljudi, ki skrbijo za našo varnost in rešujejo življenja, je ponižujoč.

Pri tem največ kritik leti na pristojno Upravo RS za zaščito in reševanje, ki bi se v pogajanjih morala postaviti na stran svojih gasilcev, namesto da se je obrnila proti njim. Pri tem žal nikakor ne gre za osamljen primer, saj ima ta ista uprava enak odnos tudi do svojih zaposlenih, do operaterjev v klicnih centrih 112, to je tistih, ki jih pokličemo, ko smo ogroženi, in ki poskrbijo, da čim prej dobimo pomoč. Tudi njim niso uskladili plač, še več, že leta jim kršijo nekatere temeljne delavske pravice.

Operaterji v klicnih centrih 112, pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč, ne zgolj gasilci, toda tudi vsi drugi, so temelj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem pa so ljudje, na katere se v stiski lahko vedno zanesemo. Skrajni čas je, da uredimo njihov status.

Ne zaslužijo si zgolj poštenih plač, temveč tudi pošteno nagrado za svoje delo. V mislih imamo tudi pripadnike prostovoljnih enot, ki si zaslužijo dodatek k pokojnini, s katerim jim lahko vsaj malo poplačamo vse tisto, kar so storili za nas vse.

Vlado pozivamo, da prisluhne upravičenim zahtevam poklicnih gasilcev in da začne takoj urejati status vsem pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč ter operaterjem v klicnih centrih 112.

Naj prevlada razum!