O-STA

Projektno financiranje in možne oblike pomoči za dobavitelje plina in vode v novih članicah EU

Berlin (ots) - Od 8. do 10. septembra bo kongres WASSER + GAS BERLIN SPEZIAL 2004 novim državam članicam EU ponudil forum za pogovore in navezavo stikov, s posebnim poudarkom na izmenjavi pogledov in izkušenj med vzhodom in zahodom. Na dnevnem redu bo tudi financiranje projektov in možne oblike pomoči. 8. septembra bodo predstavniki berlinske Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Svetovne banke iz Washingtona, Evropske investicijske banke iz Bruslja in družbe Kommunalkredit Public Consulting GmbH z Dunaja predstavili predloge in praktične nasvete za pomoč pri implementaciji obstoječih in načrtovanih projektov.

Programi pomoči EU in finančni instrumenti programa PHARE se ukvarjajo z vzpostavitvijo institucij v državah kandidatkah (kot predpogoj za sprejem EU zakonodaje) in s pomočjo pri investicijah, ki so potrebne za sprejem zakonodaje EU. Program ISPA zagotavlja strukturno pomoč na področju okolja in transporta.

Program SAPARD je namenjen za razvoj podeželja, ob tem pa dodatna srdedstva prispeva program CARDS. Sredstva na voljo v programih PHARE, ISPA, SAPARD in CARDS se podeljujejo na podlagi razpisov za gradbene, dobaviteljske in servisne projekte. Nad določeno vrednostjo morajo te pogodbe ustrezati merilom EU za dodeljevanje, ki zahtevajo, da se razpisi objavijo po vsej Evropi. Podrobnosti o trenutnih razpisih so na voljo na spletu preko portala "EuropeAid".

Nove članice so na ravni lokalnih oblasti same odgovorne za upravljanje in razdeljevanje sredstev PHARE, ISPA in SAPARD. Informacije o pridobitvi lokalnih pogodb so dostopne v t.i. "Širitvenem adresarju" ("Enlargement Address Book"). Po 1. maju 2004 se za nove članice programe PHARE, ISPA in SAPARD postopoma ukinja in obenem nadomešča s strukturnimi in kohezijskimi sredstvi. Za deset novih članic je v obdobju med 2004 in 2006 namenjenih okrog 16 milijonov evrov strukturnih sredstev, okrog 8 milijard pa je namenjenih za kohezijske ukrepe. Strukturna sredstva so namenjena za razvoj regij, ki so najboj potrebne razvoja, kohezijska sredstva pa so namenjena za pomoč pri financiranju infrastrukturnih projektov na področju transporta in okolja.

Opozorilo: Povezave do omenjenih programov pomoči lahko najdete na nalsovu www.wasser-berlin.de, pod ikono Mediji/Informacije (Press/Information).

Kontaktna oseba v EU:

Anna Maria Heidenreich

Vodja EU programov pomoči, Sektor za skupne poslovne naložbe

Urad odbora nemških gospodarskih zbornic (DIHK) pri EU

Telefon 0032 (0) 2 286 16 22

Fax 0032 (0) 2 286 16 05

heidenreich.anna@bruessel.dihk.de

Kontaktna oseba za medije:

Angelica Germis

Telefon +49(0)30 3038-2275

Fax +49(0)30 3038-2141

E-naslov germis@messe-berlin.de

www.messe-berlin.de

Messe Berlin GmbH

Messedamm 22

14055 Berlin