O-STA

Izjava za javnost ZL-DSD

Mag. Franc Žnidaršič za Združeno levico-Demokratično stranko dela, Simon Brežan za 4. skupino gibanj civilne družbe in posameznikov, Janko Veber, poslanec Državnega zbora RS, smo podpisali predvolilni koalicijski dogovor za skupni nastop na volitvah v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2018.

Temeljne programske usmeritve predvolilne koalicije z imenom Združena levica so usmerjene v uveljavljanje demokratičnih načel na vseh področjih odločanja, v skladu z ustavnim načelom oblasti ljudstva in resnične socialne države, predvsem pa v pravično razdeljevanje ustvarjenega premoženja ter varovanja človekovih pravic in uveljavljanje načel okoljske odgovornosti. Zavračali bomo kakršne koli zahteve EU, ki bi bile v interesu kapitala.

Predvolilna koalicija Združena levica zagovarja enakopravnost, tovarištvo, ustvarjalni dialog in odprto sodelovanje pri iskanju načina in poti za izhod iz ekonomske krize in krize vrednot, pri čemer smo odprti za sodelovanje z vsemi, ki razmišljajo sorodno.

Predvolilna koalicija Združena levica se bo intenzivno zavzemala za interese 99 % ljudi, za dostojno življenje vseh ljudi, na podlagi načel ekonomske demokracije, soupravljanja, delitve dobička med zaposlene, zadružništva, oziroma kooperativ in uveljavljanja vseh oblik pravičnega razdeljevanja družbenega premoženja.

Pri tem se bo predvolilna koalicija Združena levica zavzemala za ohranjanje ekonomske suverenosti in takojšnje preprečevanje nadaljnjih razprodaj slovenskega premoženja, saj želi zagotoviti vsem državljankam in državljanom, da v naslednjih desetletjih ne bodo ponovno postali sužnji na svoji zemlji. S končnim ciljem odprave družbene neenakosti, revščine, kapitalističnega izkoriščanja na podlagi novega razvojnega modela gospodarstva v skladu s konceptom "od-rasti" za zadovoljevanje realnih družbenih potreb prebivalstva in ne pohlepa 1% - elit.

V naslednjih tednih bo, tudi z novimi podporniki in podpornicami, predvolilna koalicija Združena levica predstavila svoj celovit programski dokument v prepričanju, da bo s podporo volilk in volilcev postala najmočnejša parlamentarna stranka.

Ljubljana, 10. januar 2018