O-STA

Uspešno organizirali izdajo obveznic družbe Titus d.o.o. Dekani

V NLB smo z izdajo obveznic Skupini Titus omogočili razpršitev dolgoročnih virov financiranja, financiranje dolgoročnih investicij, financiranje obratnega kapitala in izboljšanje strukture ročnosti obstoječih kreditnih obveznosti.

"NLB je edina finančna institucija v Sloveniji, ki svojim strankam uspešno ponuja vse vrste dolžniškega financiranja, in sicer bodisi kreditno (samostojno s strani NLB ali z organizacijo sindikata več bank) bodisi alternativno z organizacijo izdaje dolžniških vrednostnih papirjev bodisi strukturirano s kombinacijo obojega hkrati, kot tudi druge storitve finančnega in pravnega svetovanja s področja podjetniških financ," je povedal Brane Gregorec, vodja Podjetniških financ v NLB.

Skupini Titus smo pred več kot letom dni predlagali možnost strukturiranja bodočega financiranja glede na potrebe in zmožnosti, in sicer s kombinacijo klasičnega in alternativnega financiranja. Tako smo uspešno organizirali prvo izdajo navadnih nezavarovanih obveznic družbe Titus d.o.o. Dekani v skupni vrednosti 12 milijonov evrov, z ročnostjo pet let in zapadlostjo celotne glavnice ob končni dospelosti. Obveznice smo ponudili omejenemu krogu izbranih institucionalnih in profesionalnih vlagateljev v Sloveniji in tujini, ki so izrazili veliko večji interes za nakup od pričakovanega in s svojim povpraševanjem presegli končno vrednost izdanih obveznic. Obveznice so bile vplačane in izdane v KDD 16. februarja 2018.

Skupina Titus z matično družbo v Dekanih v Sloveniji in z odvisnimi družbami po vsem svetu je ambiciozna, hitro rastoča, dobičkonosna, relativno malo zadolžena in za slovenske razmere velika poslovna skupina, ki je ena večjih svetovnih proizvajalk pohištvenega okovja.