O-STA

Velenjska knjižna fundacija - Lirikonfest Velenje - Akademija Poetična Slovenija

OB DNEVU POEZIJE 2018 - KNJIŽNI IZID PETDESET IZBRANIH PESMI TONETA ŠKRJANCA TER RAZGLASITEV NOMINIRANIH ZA KNJIŽEVNI NAGRADI "VELENJICA - ČAŠA NESMRTNOSTI 2018" IN "KRILATA ŽELVA 2018"

1. OB DNEVU POEZIJE 2018 - RAZGLASITEV OSEMNAJSTIH NOMINIRANIH

ZA KNJIŽEVNO NAGRADO "VELENJICA - ČAŠA NESMRTNOSTI 2018"

Lirikonfestov sosvet neodvisnih spremljevalcev in soustvarjalcev novejše slovenske poezije razglaša ob svetovnem dnevu poezije (21. marca 2018) osemnajst nominiranih za književno nagrado velenjica - čaša nesmrtnosti 2018, ki jo od leta 2006 na Akademiji Poetična Slovenija podeljujeta Velenjska knjižna fundacija in Mednarodni Lirikonfest Velenje za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st., ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko umetniško literaturo (izkazano v zadnjih desetih letih (med 2009 in 2018) z najmanj dvema knjižno objavljenima izvirnima zbirkama vrhunske slovenske poezije) - navedeni po abecedi:

CVETKA BEVC
PRIMOŽ ČUČNIK
MIRIAM DREV
ANJA GOLOB
KRISTINA HOČEVAR
JURE JAKOB
PETRA KOLMANČIČ
MIKLAVŽ KOMELJ
BARBARA KORUN
CVETKA LIPUŠ
BRANE MOZETIČ
IZTOK OSOJNIK
ANA PEPELNIK
BARBARA POGAČNIK
MARJAN STROJAN
IVO SVETINA
ALEŠ ŠTEGER
UROŠ ZUPAN

Književna nagrada velenjica - čaša nesmrtnosti je istemu pesniku/pesnici podeljena samo enkrat. Doslej so jo za vrhunske desetletne pesniške opuse v XXI. st. prejeli: Andrej Medved (2006), Milan Vincetič (2007), Milan Dekleva (2008), Vinko Möderndorfer (2009), Boris A. Novak (2010), Milan Jesih (2011), Peter Kolšek (2012), Zoran Pevec (2013), Esad Babačić (2014), Maja Vidmar (2015), Peter Semolič (2016), Tone Škrjanec (2017).

Letošnji lavreat bo znan 9. maja, slavnostna 13. podelitev nagrade pa bo na XVII. Lirikonfestu - Akademiji Poetična Slovenija 2018 v Velenju konec maja/v začetku junija.

***

2. OB DNEVU POEZIJE 2018 - RAZGLASITEV TREH NOMINIRANIH ZA KNJIŽEVNO NAGRADO "KRILATA ŽELVA 2018"

Troje nominiranih slovenskih knjižnih potopisov za književno nagrado krilata želva 2018, ki jo od leta 2017 na Lirikonfestu v Velenju podeljujeta Velenjska knjižna fundacija in Čitalnica Pri pesniški duši za najboljši slovenski knjižni potopis preteklega leta - navedeni po abecedi:

Borut Korun: Zadnji inkovski zaklad (Celjska Mohorjeva družba, 2017);

Dragan Potočnik: Pesem za Sinin džan (Založba Pivec, 2017);

Aleš Šteger: Na kraju zapisano 6 - Solovki, Rusija, 19. 7. 2017 (Beletrina, 2017).

Književno nagrado krilata želva 2017 za najboljši slovenski knjižni potopis preteklega leta je lani prejela Agata Tomažič za potopisno knjigo Zakaj potujete v take dežele? (MK/Cankarjeva založba, 2016).

Letošnji lavreat bo znan 9. maja, slavnostna 2. podelitev nagrade pa bo na XVII. Lirikonfestu - Akademiji Poetična Slovenija 2018 v Velenju konec maja/v začetku junija.

Več na: http://uvkf.si/sl/velenjska-knjizna-fundacija-ob-dnevu-poezije-razglasitev-nominiranih-za-knjizevni-nagradi-velenjica-casa-nesmrtnosti-2018-in-krilata-zelva-2

***

Dobitnika mednarodne Pretnarjeve nagrade 2018 (častnega naslova "ambasador slovenske književnosti in jezika") ter Lirikonovega zlata 2018 (festivalne plakete za vrhunske revijalne prevode evropske poezije XXI. st. (v letu 2018 razpisno iz slovenščine v nemščino, obj. v festivalni antologiji Rp. Lirikon21), bosta znana 9. maja.

***

OB DNEVU POEZIJE 2018 - KNJIŽNI IZID PETDESETIH IZBRANIH PESMI TONETA ŠKRJANCA, dobitnika velenjice - čaše nesmrtnosti 2017 za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st., ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko umetniško literaturo (nagradna knjižna zbirka Velenjica - čaša nesmrtnosti, 5. knjiga, Velenjska knjižna fundacija)

***

MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE 2018

17. MEDNARODNO KNJIŽEVNO SREČANJE V VELENJU /

od cvetenja do zorenja češenj / 21. marec-21. junij / osrednjefestivalno / Akademija Poetična Slovenija / Velenje v čašah poezije / maj/junij 2018

Književni ustvarjalci in prevajalci - Lirikonfestovi lavreati - prijatelji mesta Velenje

USTANOVA VELENJSKA KNJIŽNA FUNDACIJA / Večletna glavna pokrovitelja festivala:

MESTNA OBČINA VELENJE in JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO REPUBLIKE SLOVENIJE

lirikonfest@gmail.com / www.uvkf.si

Več na: http://uvkf.si/sl/velenjska-knjizna-fundacija-ob-dnevu-poezije-razglasitev-nominiranih-za-knjizevni-nagradi-velenjica-casa-nesmrtnosti-2018-in-krilata-zelva-2