O-STA

Izvoz, uvoz blaga po Kombinirani nomenklaturi

Področje: Zunanja trgovina

Podatki o izvozu in uvozu blaga v letošnjem maju in juniju, prikazani po Kombinirani nomenklaturi, bodo na voljo septembra.

Izvoz, uvoz blaga po Kombinirani nomenklaturi

Podatki o izvozu in uvozu blaga, prikazani po Kombinirani nomenklaturi v letošnjem maju in juniju bodo na voljo septembra. Do zakasnitve objav podrobnejši podatkov je prišlo zaradi spremenjenega zbiranja podatkov o blagovni menjavi Slovenije s tujino po vstopu v EU.Od 1.5.2004 se podatki o blagovni menjavi Slovenije s tujino pridobivajo iz dveh ločenih sistemov: t.i. Intrastat ali statistika blagovne menjave med državami članicami (mesečno statistično raziskovanje) in t.i. Extrastat ali statistika blagovne menjave s tretjimi državami (podatki s carinskih deklaracij). Z vstopim Slovenije v EU je poleg uvedbe Intrastata začela veljati tudi nova carinska zakonodaja, prevzeli smo tudi izvajanje skupne zunanjetrgovinske in kmetijske politike. Navedene spremembe neposredno vplivajo na statistiko blagovne menjave. Njim je treba prilagoditi celotno avtomatsko obdelavo podatkov. Zaradi navedenega pričakujemo začasne težave pri rednem zagotavljanju podatkov in vsaj začasno tudi poslabšanje njihove kakovosti. Obenem so se spremenili tudi roki za izkazovanje zunanjetrgovinskih podatkov. Rok za objavo podrobnih Intrastat podatkov je 70 dni po koncu referenčnega meseca. Skupni podatki o blagovni menjavi Republike Slovenije (Intra- in Extrastat) za obdobje januar - maj bodo v Banki statističnih podatkov na voljo v začetku septembra, za obdobje januar - junij pa sredi septembra.

Pripravil-a: Saša Tanko

Š Statistični urad Republike Slovenije.

Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.http://www.stat.si