O-STA

Poslovne tendence za avgust 2004

Področje: Poslovne tendence

Desezonirana vrednost kazalca gospodarske klime je bila avgusta za 2 odstotni točki višja kot v preteklem mesecu in za 7 odstotnih točk višja kot v lanskem avgustu, hkrati pa za 6 odstotnih točk nad lanskim povprečjem.

Desezonirana vrednost kazalca gospodarske klime je bila avgusta za 2 odstotni točki višja kot v preteklem mesecu in za 7 odstotnih točk višja kot v lanskem avgustu, hkrati pa za 6 odstotnih točk nad lanskim povprečjem.

Grafikone najdete v priponki.

Podrobnejši podatki za obdobje januar 1996 - avgust 2004 so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT, ki omogoča pripravo in izvoz podatkov po lastni izbiri:

SI-STAT: Poslovne tendence v storitvenih dejavnostih SI-STAT: Ekonomsko področje

KOMENTAR

Desezonirana vrednost kazalca gospodarske klime je bila avgusta za 2 odstotni točki višja kot v preteklem mesecu in za 7 odstotnih točk višja kot v lanskem avgustu, hkrati pa za 6 odstotnih točk nad lanskim povprečjem.Avgusta so direktorji tendence v predelovalnih dejavnostih ocenili boljše kot pretekli mesec - desezonirana vrednost kazalca zaupanja je bila v avgustu za 2 odstotni točki višja kot v juliju. V primerjavi z istim mesecem lani je bila ta vrednost višja za 10 odstotnih točk, za 9 odstotnih točk pa je bila višja od lanskega povprečja.V avgustu so se tendence v trgovini na drobno v primerjavi s preteklim mesecem izboljšale za 2 odstotni točki. Tudi v primerjavi z lanskim avgustom je bila vrednost kazalca zaupanja višja, in sicer za 1 odstotno točko. V primerjavi z lanskim povprečjem pa se je vrednost tega kazalca izboljšala za 3 odstotne točke.Desezonirana vrednost kazalca zaupanja potrošnikov je bila v avgustu za 1 odstotno točko višja kot julija 2004. Dvig vrednosti tega kazalca je predvsem posledica bolj optimističnih napovedi potrošnikov glede gospodarska stanja v Sloveniji v prihodnjih 12 mesecih. Vrednost kazalca zaupanja potrošnikov je bila v letošnjem avgustu za 3 odstotne točke višja tudi od dolgoletnega povprečja.

Statistično raziskovanje je sofinancirala Evropska komisija. Za objavljene podatke in besedila je odgovoren izključno Statistični urad Republike Slovenije in ne Evropska komisija.

Priponke: 28-po-001-0408.doc

Pripravil-a: Darja Regoršek

Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.http://www.stat.si