O-STA

BTC Campus že šesto leto krepi znanje in samozavest mladih

BTC Campus, program dodatnega podjetniškega izobraževanja za boljše zaposlitvene možnosti mladih, letos že šestič odpira svoja vrata. Letos z osveženim programom, ki bo mladim med drugim ponudil tudi vpogled v sodobne tehnologije in moderne podjetniške pristope. V sodelovanju družbe BTC, Zavoda za zaposlovanje RS, Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Mestne občine Murska Sobota bo 60 mladim na dveh lokacijah omogočena osvojitev novega podjetniškega znanja. Prvo letošnje srečanje mladih v BTC Cityju Murska Sobota, ki na tej lokaciji poteka tretje leto zapored, je bilo v petek, 23. marca 2018, ljubljanska šesta generacija pa bo program začela danes, 28. marca 2018, v ABC Hubu v BTC Cityju Ljubljana.

Iskanje zaposlitve zagotovo ni lahek zalogaj. Mladi se po zaključku izobraževanja soočijo z vstopom na zaposlitveni trg in z izzivi, ki jih prinaša slovensko gospodarsko okolje. Pri uspešnem iskanju zaposlitve šteje prav vsako dodatno pridobljeno znanje, spretnost ali poznanstvo. Da bi pomagali mladim do zaposlitve je družba BTC leta 2013 s partnerji zasnovala izobraževalni program BTC Campus. Na tem edinstvenem izobraževanju mladi okrepijo svoje podjetniške veščine prek obravnave konkretnih poslovnih izzivov, dobrih praks in sodelovanja s soudeleženci. Letos bodo prvič deležni tudi vpogleda v sodobne tehnologije in moderne podjetniške pristope. Tako že šesto leto zapored sodelovanje na BTC Campusu omogočajo 30 mladim v Ljubljani, tretje leto pa pri programu sodeluje tudi 30 mladih v Murski Soboti.

Članica uprave in generalna sekretarka v družbi BTC Helena Petrin je ob pričetku šestega izvajanja BTC Campusa v Ljubljani poudarila: "Potencial mladih pri ustvarjanju družbenega in gospodarskega napredka je izjemen, zato se v družbi BTC z ustvarjanjem edinstvenih priložnosti usmerjamo prav na mlade. Tak program je tudi BTC Campus, na katerem imajo udeleženci možnost osvojiti dodatne veščine, okrepiti nepogrešljive kompetence iz sveta podjetništva, najti svoj podjetniški potencial in spoznati celo potencialnega delodajalca. Letos pa bomo mladim omogočili tudi stik z novimi tehnologijami, ki danes kreirajo prihodnost poslovanja, saj so to veščine, ki bodo mladim pomagale pri razumevanju sodobnega poslovnega razvoja in gradnji njihove kariere."

BTC Campus je namenjen mladim, ki iščejo zaposlitev in so prijavljeni na Zavod RS za zaposlovanje. Ta na podlagi izkazanega interesa brezposelnih diplomantov za dodatno izobraževanje, mreženje in iskanje zaposlitvenih priložnosti pripravi izbor udeležencev.

Mavricija Batič, generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje je dejala: "Od vsega začetka sodelujemo pri projektu, katerega rdeča nit je povezovanje mladih iskalcev zaposlitve s strokovnjaki iz delovnega okolja, menedžerji in strokovnimi predavatelji. Veseli smo, da je ta dejavnost prerasla okvire osrednje Slovenije in da se čedalje bolj uveljavlja v Pomurju, kjer kljub padcu brezposelnosti ta še vedno ostaja velik izziv."

BTC Campus se bo od marca do maja v Ljubljani odvijal v zagonskem stičišču ABC Hub v BTC Cityju Ljubljana. Predavanja bodo izvajali predavatelji iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: dr. Rok Stritar, dr. Blaž Zupan in Marjan Kramar. Letos bo v okviru BTC Campusa prvič potekal tudi tridnevni hekaton.

Mag. Maša Madon, direktorica CPOEF in asistentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je dejala: "Ko govorimo o sodelovanju oziroma prenosu znanja med akademskim in poslovnim svetom, je BTC Campus projekt, ki ga s ponosom uvrstimo kot primer dobre prakse. Poleg partnerstva med podjetjem BTC, Zavodom za zaposlovanje RS, Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in uporabe ene globalno najsodobnejših metod za spodbujanje kreativnosti in inovativnosti, "Design Thinking", ima projekt še dimenzijo trajnosti, ki mladim dejansko omogoča odskočno desko za premik v njihovi karieri. Program je sicer edinstven, metodo "Design Thinking" pa na CPOEF vključujemo v mnoge programe in brez izjeme dosega odlične odzive in rezultate."

Čeprav se stopnja brezposelnosti v Sloveniji med mladimi znižuje, so številke tistih, ki iščejo zaposlitev, še vedno visoke. Tudi zato je vključevanje mladih na trg delovne sile nujno. V perspektivi izobraževanja mladih za uspešen razvoj Slovenije deluje tudi BTC Campus. Ta program edinstvenega sodelovanja med akademsko in gospodarsko sfero je v petih letih izvajanja s podjetniškimi veščinami opolnomočil že 211 udeležencev. Po udeležbi na programu se je namreč zaposlilo ali svojo podjetniško pot začelo 72 odstotkov udeležencev programa.

Uspešnost programa potrjuje tudi nagrada PRYJATELJ LETA, ki jo je družbi BTC po izbiri ljudi podelil Zavod Ypsilon. Prav tako v lanskem letu pa je za program družba BTC prejeli tudi priznanje Zavoda RS za zaposlovanje za strateško partnerstvo in pomoč pri uresničitvi strateških ciljev zavoda in posredno zmanjševanje stopnje brezposelnosti v Sloveniji. Prav usposobljeni in visoko motivirani mladi, k čemur stremi družba BTC s programom BTC Campus, bodo Slovenijo popeljali po poti uspešnega dolgoročnega razvoja.

Dodatne informacije:

BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi; tel.: 01 585 13 15, e-pošta: maja.oven@btc.si