O-STA

Aktivno prebivalstvo (po anketi o delovni sili), slovenija, 2. četrtletje 2004

(31.8.2004)

Področje: Trg dela V drugem četrtletju 2004 je stopnja brezposelnosti znašala 6,1 %, 5,7 % za moške in 6,4 % za ženske.

1. Prebivalstvo po aktivnosti, 2. četrtletje 2004

Population by activity, 2nd quarter 2004

1000
Skupaj TotalMoški MenŽenske Women
Prebivalstvo skupaj19969771019Population total
Aktivno prebivalstvo1007543464Labour force
Delovno aktivno prebivalstvo946511434Persons in employment
Brezposelne osebe613130Unemployed persons
Neaktivno prebivalstvo699285414Inactive persons
2. Mere aktivnosti prebivalstva, 2. četrtletje 2004 Measures of the activity of the population, 2nd quarter 2004
%
Skupaj TotalMoški MenŽenske Women
Stopnja brezposelnosti6,15,76,4Unemployment rate
Stopnja aktivnosti59,065,652,9Activity rate
Stopnja delovne aktivnosti55,561,849,5Employment/population ratio
Vir podatkov je Anketa o delovni sili, ki temelji na mednarodno usklajenih definicijah Mednarodne organizacije za delo (ILO) in Statističnega urada EU (Eurostat). Podatki se razlikujejo od mesečno objavljanih podatkov raziskave ZAP-M zaradi razlik v definicijah in virih.Source of information is the Labour Force Survey which is based on internationaly adjusted definitions of the International Labour Organization (ILO) and Eurostat. Data differ from monthly published data of the monthly survey ZAP-M because of the differences in definitions and sources.

Priponke: aktpreb_310804.doc

Pripravil-a: Irena Svetin