O-STA

Selitveno gibanje in zakonske zveze, 2003

(1.9.2004)

Področje: Prebivalstvo

V letu 2003 se je v Slovenijo priselilo 9 279, odselilo pa 5 867 prebivalcev - po letu 1996 je to najvišji selitveni prirast s tujino. V tem letu se je poročilo 6 756 parov, to je najmanj doslej.

1. Selitveno gibanje prebivalstva

Migration changes of population

19952000200120022003
Priseljeni iz tujine5 8796 1857 8039 1349 279Immigrants from abroad
državljani RS2 1919351 0301 4321 268citizens of the RS
tujci3 6885 2506 7737 7028 011foreigners
Odseljeni v tujino3 3723 5704 8117 2695 867Emigrants to abroad
državljani RS7761 5591 4422 6241 887citizens of the RS
tujci2 5962 0113 3694 6453 980foreigners
Selitveni prirast s tujino2 5072 6152 9921 8653 412Net migration from abroad
državljani RS1 415-624-412-1 192-619citizens of the RS
tujci1 0923 2393 4043 0574 031foreigners
Na 1000 prebivalcevPer 1000 population
priseljeni iz tujine3,03,13,94,64,6immigrants from abroad
odseljeni v tujino1,71,82,43,62,9emigrants to abroad
selitveni prirast s tujino1,31,31,50,91,7net migration from abroad

2. Sklenitve zakonskih zvez in razveze zakonskih zvez

Marriages and divorces

19952000200120022003
Sklenitve zakonskih zvez8 2457 2016 9357 0646 756Marriages
Razveze zakonskih zvez1 5852 1252 2742 4572 461Divorces
Na 1000 prebivalcevPer 1000 population
sklenitve zakonskih zvez4,23,63,53,53,4marriages
razveze zakonskih zvez0,81,11,11,21,2divorces
Razveze na 1000 sklenitev zakonskih zvez192,0295,1327,9347,8364,3Divorces per 1000 marriages

Vira: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register p

Vira: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve.

Sources: Statistical Office of the Republic of Slovenia, Ministry of the Interior - Central Population Register, Ministry of the Interior - Internal Administrative Affairs Bureau.

KOMENTAR

V letu 2003 se je v Slovenijo priselilo 9 279 prebivalcev, največ po letu 1996. V tujino se je odselilo 5 867 prebivalcev. Selitveni prirast (3 412 prebivalcev) je pozitiven samo zaradi selitvenega gibanja tujcev. Iz države se je namreč znova odselilo več državljanov Republike Slovenije, kot se jih je v državo priselilo.V Sloveniji že več let opažamo upadanje števila sklenjenih zakonskih zvez. Vzrok za to lahko iščemo v porastu števila zunajzakonskih skupnosti. Še v začetku devetdesetih let je bilo v povprečju sklenjenih 9 000 zakonskih zvez, v letu 2003 pa je zakonsko zvezo sklenilo najmanj parov doslej: 6 756. Prvič se je poročilo 6 135 nevest in 6 078 ženinov. Skoraj vsaka šesta sklenjena zakonska zveza vsaj za enega zakonca ni bila prva poroka. Hkrati z zniževanjem števila sklenjenih zakonskih zvez v Sloveniji narašča število razvez. Razveže se že vsaka tretja zakonska zveza. V letu 2003 se je razvezalo 2 461 parov. V 60 % družin razvezanih parov je ob razvezi živel vsaj en vzdrževan otrok. Tretjina razvezanih zakonskih zvez je trajala več kot 20 let.

Priponke:

sel_zak_zv010904.doc

Pripravil-a: Janja Povhe