O-STA

Napoved objav statističnih podatkov za teden od 6.9.2004 do 10.9.2004

Prva statistična objava

NaslovDatum objave
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, julij 20046.9.2004
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, avgust, 20047.9.2004
Kazalniki socialne povezanosti, sprejeti v Laekenu, Slovenija, 1997 - 20027.9.2004
Indeksi obsega industrijske proizvodnje, julij, 20048.9.2004
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, januar - julij, 200410.9.2004
Indeks stroškov dela, Slovenija, 1. četrtletje 1996 - 2. četrtletje 200410.9.2004
Živinoreja, Slovenija, 2000 - 200310.9.2004

Prvo statistično objavo posredujemo takoj po zaključku statističnega raziskovanja po faksu ali po elektronski pošti, na voljo pa je tudi na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije.

Statistične informacije

NaslovDatum objave
Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja in prihodki za aktivnosti v zvezi z varstvom okolja, Slovenija, 20026.9.2004
Poraba energije in goriv v gospodinjstvih, Slovenija, 20026.9.2004
Indeksi prihodka v trgovini na drobno in prodaji motornih vozil, Slovenija, junij 2004 - ZAČASNI PODATKI7.9.2004
Anketa fleksibilnosti trga delovne sile v storitvenih dejavnostih, Slovenija, 20047.9.2004
Anketa fleksibilnosti trga delovne sile v trgovini na drobno, Slovenija, 20047.9.2004
Plače in pokojnine, Slovenija, maj 20048.9.2004
Industrijska proizvodnja, Slovenija, junij 20048.9.2004
Mejni prehodi, Slovenija, april 20048.9.2004
Žičniški promet, Slovenija, 2. četrtletje 20048.9.2004
Pedagoško osebje na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah, Slovenija, 20039.9.2004
Anketa o porabi v gospodinjstvih, Slovenija, 2001 - 20029.9.2004
Gradbena dejavnost, Slovenija, junij 20049.9.2004
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, avgust 20049.9.2004
Indeksi prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, junij 2004 - ZAČASNI PODATKI9.9.2004
Indeksi prihodka v gostinstvu, Slovenija, junij 2004 - ZAČASNI PODATKI10.9.2004
Morsko ribištvo, Slovenija, julij 2004 - ZAČASNI PODATKI10.9.2004

Statistične informacije so dosegljive na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Obvestilo o novi izdaji in neposredno povezavo na publikacijo pošiljamo na dan izida tudi po elektronski pošti.

Druge publikacije

NaslovDatum objave
REZULTATI RAZISKOVANJ: Študentje v Republiki Sloveniji, vpis na dodiplomski in podiplomski študij 2003/20048.9.2004