O-STA

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, julij 2004

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

Cene inputov v kmetijstvu so bile v juliju 2004 povprečno za 0,7 % višje kot v predhodnem mesecu (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so ostale na enaki ravni kot junija 2004, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se zvišale povprečno za 2,7 %).

1 Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, julij 2004

Agricultural input price indices, Slovenia, July 2004

Indeksi / Indices
VII 04 O 2000VII 04 VI 04VII 04 VII 03
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)136,3100,0113,4
Semena in sadike156,7100,0131,3
Energija; maziva120,0100,9110,7
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal142,397,0107,6
Sredstva za varstvo rastlin111,6100,097,1
Veterinarske storitve136,8100,0105,0
Krmila145,6100,0122,1
Vzdrževanje opreme129,0100,8107,9
Vzdrževanje zgradb123,8100,3106,8
Drugi proizvodi in storitve161,8100,2103,1
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)135,1102,7112,5
Oprema124,4100,2105,4
Zgradbe159,2107,6127,6
SKUPAJ (INPUT 1 + INPUT 2)135,9100,7113,2

Priponke: indceninp_060904.doc

Pripravil-a: Helena Puc