O-STA

Na pobudo Bojana Kontiča državni svet sprejel sklepe za uspešnejšo integracijo tujcev - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 21. maj - Na pobudo župana Mestne občine Velenje in državnega svetnika Bojana Kontiča, ki je konec februarja z javnim pismom naslovljenim na predsednika države, vlade in državnega sveta opozoril na problematiko tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, je minuli teden Državni svet Republike Slovenije sprejel sklepe k odprtim vprašanjem integracije tujcev.

Komisija za državno ureditev, Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport, Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesna skupina lokalnih interesov so se na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča na seji 8. maja 2018 seznanili z odprtimi vprašanji integracije tujcev in težavami, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti. Komisije so Državnemu svetu predlagale sklep, s katerim državni svet Vladi Republike Slovenije predlaga, da ustanovi medresorsko delovno skupino za pripravo programa integracije tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki bo opredelila aktivnosti in program ukrepov na področju integracije tujcev ter finančne okvire za njegovo izvajanje. Komisije in interesna skupina so predlagale tudi, da država k sodelovanju pri oblikovanju ukrepov in politik za uspešnejšo integracijo tujcev v slovensko družbo vključi lokalne skupnosti in ostale deležnike s področja gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva in zdravstva.

Sklepi so bili sprejeti 16. maja na 7. seji Državnega sveta Republike Slovenije.

Pripenjamo vam odprto pismo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča z dne 26. februarja 2018, predloge sklepov z dne 8. maja 2018 in Sklepe k odprtim vprašanjem integracije tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji z dne 11. maja 2018.