O-STA

Bruto domači proizvod, 2. četrtletje 2004

Področje: Nacionalni računi

1. Bruto domači proizvod, bruto nacionalni dohodek in zaposlenost

Gross domestic product, gross national income and employment

20032004
2. četrtletje 2nd quarter3. četrtletje 3rd quarter4. četrtletje 4th quarter1. četrtletje 1st quarter2. četrtletje 2nd quarter
Enako obdobje predhodnega leta = 100 Same period of the previous year = 100
Stalne cene 2000Constant 2000 prices
Bruto domači proizvod102,1102,3102,5103,8104,6Gross domestic product
Tekoče ceneCurrent prices
Bruto domači proizvod107,3107,6108,2109,3106,5Gross domestic product
Bruto nacionalni dohodek107,8108,7108,8109,7106,8Gross national income
Zaposlenost99,899,799,599,699,8Employment
Nefinančne in finančne družbe99,899,599,499,599,8Non-financial and financial corporations
Država102,5102,1102,0102,0101,8General government
Gospodinjstva in NPISG98,398,598,498,298,5Households and NPISH

KOMENTAR: V drugem četrtletju 2004 je bruto domači proizvod v primerjavi z drugim četrtletjem 2003 realno porasel za 4,6 odstotka. V prvi polovici leta je gospodarska rast glede na enako lansko obdobje znašala 4,2 odstotka.Tudi v drugem četrtletju letos se je nadaljevala visoka rast izvoza ter uvoza blaga in storitev. Izvoz se je v primerjavi z drugim lanskim četrtletjem povečal za 13,8 odstotka, uvoz pa za 15 odstotkov. Zaradi višje rasti uvoza je saldo menjave s tujino na gospodarsko rast vplival negativno v višini 1,2 odstotne točke.Rast bruto investicij v osnovna sredstva je bila nekoliko nižja kot v prvem četrtletju (8,1 odstotni rasti v prvem četrtletju je sledila 6,7 odstotna v drugem), zaradi velikega povečanja zalog, ki so k rasti BDP prispevale 1,9 odstotne točke, pa so se bruto investicije povečale za 13,6 odstotka ali za 3,8 odstotne točke bolj kot v prejšnjem četrtletju.Rast končne potrošnje (2,7 odstotka) je bila na enaki ravni kot v predhodnih četrtletjih. Pri tem se je dinamika rasti zasebne potrošnje nekoliko zmanjšala (3,8 odstotka v prvem in 3,2 odstotka v drugem četrtletju), dinamika rasti trošenja države pa se je z 1,5 odstotno rastjo glede na drugo četrtletje lanskega leta nekoliko okrepila.Dodana vrednost v osnovnih proizvodnih dejavnostih (5,9 odstotka) je tudi v drugem četrtletju rasla hitreje kot v storitvah (4,1 odstotka), kar je predvsem posledica 7,8 odstotne rasti v predelovalnih dejavnostih. BDP v tekočih cenah se je v primerjavi z drugim četrtletjem lani povečal za 6,5 odstotka, implicitni deflator BDP pa je zaradi negativnih pogojev menjave znašal le 1,8 odstotka na letni ravni.Podrobnejši podatki so na voljo na spletnem naslovu http://www.stat.si/tema_ekonomsko_nacionalni_bdp.asp

Priponke: bdp2c_150904.doc

Pripravil-a: Karmen Hren