O-STA

Njivske površine z glavnimi posevki, junij 2004

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1. Njivske površine z glavnimi posevki, Slovenija, junij 2004

Površina (ha)
20032004Indeksi 20042003
Žita za zrnje98286102324104,1
od tega pšenica in pira355853336693,8
od tega ječmen1378915760114,3
od tega koruza za zrnje4413747367107,3
Stročnice za suho zrnje723771106,6
od tega fižol za zrnje351351100,0
od tega krmni grah364417114,6
Korenovke in gomoljnice134221265294,3
od tega krompir68326833100,0
od tega sladkorna pesa5359476088,8
od tega krmna pesa in koleraba106378573,8
Industrijske rastline8234747690,8
Oljne rastline6559593990,5
Oljna ogrščica2705192171,0
Sončnice1075753,3
Soja4076190,0
Buče za olje37073831103,3
Druge oljnice.54.
Hmelj1662152491,7
Druge industrijske rastline1313100,0
Zelena krma z njiv4792250995106,4
od tega silažna koruza291732663791,3
od tega detelje in lucerna21682392110,3
od tega detelja1214100382,6
od tega lucerna9541389145,6
od tega trave, travne mešanice in travno- deteljne mešanice1649221894132,8
od tega trave in travne mešanice895711574129,2
od tega travnodeteljne mešanice753510319136,9

KOMENTAR: V primerjavi s stanjem 1. junija 2003 je bilo 1. junija letos na slovenskih njivah več površin z žiti za zrnje (za 4,1 %), s stročnicami za suho zrnje (za 6,6 %) in z rastlinami za zeleno krmo (za 6,4 %). Med površinami z žiti so se povečale površine z ječmenom in koruzo za zrnje, zmanjšale pa površine s pšenico in piro. Skupno povečanje površin z njivsko zeleno krmo je predvsem posledica znatnega povečanja površin s travami in travnodeteljnimi mešanicami (za 32,8 %). Manjše površine kot v letu prej so v letu 2004 na naših njivah namenjene korenovkam in gomoljnicam (za 5,7 %) ter industrijskim rastlinam (za 9.2 %). Med površinami z oljnicami so letos skoraj za tretjino (za 29 %) manjše površine z oljno ogrščico, medtem ko so površine z bučami za pridelavo olja za 3,3 % večje.

Priponke: kmet_150904.doc

Pripravil-a: Jožica Joja Krznar