O-STA

Checkmarx Open Source Analysis (OSA)

28.5.2018
Checkmarx, ponudnik istoimene palete rešitev za odkrivanje in odpravljanje varnostnih pomanjkljivosti v programski kodi, katerega v Sloveniji uradno zastopa Mariborsko podjetje REAL security,

Odprta koda je fantastičen pripomoček za razvoj aplikacij, pravzaprav je v večini projektov že praktično neizogibna, vsaj v manjši meri. Ponuja nam že spisane algoritme, ter funkcije in procedure in kar celotne knjižnice za kompletna področja problemov in nalog v aplikacijah. Obstajajo celotne skupnosti, ki razvijajo in preizkušajo knjižnice in projekte, kar je zagotovilo za kvaliteto. Z vgradnjo odprtokodnih rešitev v aplikacijo lahko precej skrajšamo razvojni cikel in hkrati še dodatno zmanjšamo stroške razvoja, saj je odprta koda brezplačna; vsaj za mnoge primere uporabe, seveda pa se je treba v to vnaprej prepričati, da ne bo kakih nepotrebnih komplikacij.

Vendar ne smemo računati, da je odprta koda perfektna. Tudi z varnostnega gledišča ne, kar smo v zadnjih letih nekajkrat videli na lastne oči. Našo novo ali spremenjeno kodo dandanes redno varnostno preverjamo z rešitvami, kot je Checkmarx, odprta koda pa... več, kot je imamo, bolj smo dovzetni na pripetljaje, na katere ne moremo vplivati.

Checkmarx OSA načeloma ne uporabljamo na način, kot 'običajni Checkmarx, kot orodje za varnostno analizo same kode, temveč kot pripomoček za spremljanje in upravljanje rabe odprtokodnih elementov v naših projektih. Je pripomoček, s katerim sicer med programskimi vrsticami ne bomo prepoznali ranljivosti tipa Heartbleed, bo pa nas definitivno opozorilo, da uporabljamo verzijo odprtokodne knjižnice, ki je znana po tem, da je ranljiva na Heartbleed ali Shellshock.

- INVENTAR: Checkmarx OSA vodi evidenco in nam kaže 'zemljevid' vseh naših aplikacij in razvojnih projektov in seveda v povezavi s tem predvsem pogled na odprtokodne knjižnice in posamezne različice le-teh, ki jih uporabljamo za razvoj naših aplikacij.

- VARNOST IN ZANESLJIVOST: Odprtokodne knjižnice imajo hrošče in varnostne ranljivosti prav tako kot druga programska koda. Checkmarx OSA pozna te pomanjkljivosti za veliko množico odprtokodnih projektov, zato nam lahko, glede na to katere knjižnice uporabljamo, nazorno pokaže koliko so naše aplikacije ranljive ali hroščate, na katere ranljivosti, kje v kodi, zaradi katerih knjižnic, ter svetuje s katerimi različicami knjižnic se lahko tega znebimo.

- ZAKONSKI POGLED: Checkmarx OSA vodi pregled vseh vrst licenciranja in medsebojnih odvisnosti odprtokodnih knjižnic v naših projektih, in posledic, ki jih imajo zanje. Omogoča nam lažje razumevanje zakonskih tveganj ter implikacij in uspešno ohranjanje skladnosti z zahtevami, ki jih prinaša vgradnja odprte kode.

- POSODABLJANJE: Checkmarx OSA vodi podatke o različicah posameznih odprtokodnih knjižnic in nam sporoča ali je obstoječo različico treba zamenjati z novejšo.

- VARNOSTNO SKENIRANJE STATIČNE KODE: Integracija Checkmarx OSA in Checkmarx CxSAST nam omogoča sprotni varnostni pregled domače in hkrati odprte kode iz enega mesta in s tem tudi takojšnje odkrivanje pomanjkljivosti v manj popularnih knjižnicah, ki morebiti še niso vključene v bazo Checkmarx OSA.

- PRILAGODLJIVOST: administrator lahko po potrebi sam spremeni status določene odprtokodne ranljivosti in dodaja komentarje.

- POKRITOST: Checkmarx OSA pozna Java, NuGet, Python, JavaScript, C#, Scala, Groovy, Go, .Net, Roby, C++, Perl, PHP, Clojure, iOS, ActionScript.

Avtor / prevod: Robert Lubej

Povezava do izvorne novice:

https://www.checkmarx.com/Open-Source-Analysis

### ### ###

O podjetju Checkmarx

Checkmarx je uveljavljeni ponudnik orodij za aplikacijske razvojne ekipe, s pomočjo katerih lahko pravočasno izdelajo aplikacije, brez da bi zaradi tesnih rokov žrtvovali pomembne varnostne zahteve. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2006 z vizijo zagotavljanja celovite rešitve za avtomatizirano pregledovanje programske kode s poudarkom na varnostni odpornosti končnega produkta. Checkmarx razume izvorno kodo v 18 različnih programskih jezikih, predvsem pa zna odkrivati varnostne pomanjkljivosti v vseh teh dialektih.

SAST orodja za varnostno analizo programske kode so učinkovita predvsem zato, ker je odkrivanje in odpravljanje varnostnih pomanjkljivosti precej enostavnejše predvsem pa cenejše v razvojnem delu življenjskega cikla aplikacije, kot pa v testnem obdobju ali celo, kar je najhujše, šele ko je aplikacija že v rabi. Checkmarx nam poleg same varnostne luknje, ki se običajno vleče skozi daljši del kode, običajno pokaže tudi točno mesto, kjer jo je najenostavneje odpraviti tako, da bo popravek imel vpliv na celotno verigo.

Več o podjetju najdete na spletnih straneh: https://www.checkmarx.com/

Dodatne informacije:

Robert Lubej

robert.lubej@real-sec.com

REAL security d.o.o.

Žolgarjeva ulica 17

2000 Maribor

tel.: 02 234 74 74

http://www.real-sec.com

info@real-sec.com