O-STA

Povprečne mesečne plače, julij 2004

Področje: Trg dela

1. Povprečne mesečne plače v podjetjih, družbah in organizacijah, Slovenija, julij 2004

Average monthly earnings in enterprises, companies and organisations, Slovenia, July 2004

1.1 Povprečna mesečna bruto plača

Average monthly gross earnings

SITIndeksi / Indices
VII 04O I-VII 04O V-VII 04VII 04 VI 04VII 04 VII 03O I-VII 04 O I-VII 03VII 04 O 03
Slovenija264317260172262192100,6105,3105,4104,4Slovenia

1.2 Indeks povprečnih bruto plač

Average gross earnings index

Indeksi / Indices
VII 04 O VIII 03-VII 04
Slovenija101,3Slovenia

1.3 Povprečna mesečna neto plača

Average monthly net earnings

SITIndeksi / Indices
VII 04O I-VII 04O V-VII 04VII 04 VI 04VII 04 VII 03O I-VII 04 O I-VII 03VII 04 O 03
Slovenija165666163706164623100,4105,1105,3104,1Slovenia

1.4 Indeksi realnih povprečnih mesečnih bruto plač

Indices of real average monthly gross earnings

Indeksi / Indices
VII 04 VI 04VII 04 VII 03O I-VII 04 O I-VII 03
Slovenija100,2101,4101,6Slovenia

2. Indeksi povprečnih mesečnih bruto plač1) zaposlenih oseb, ki so prejele plačo, Slovenija, junij 20042)

Indices of average monthly gross earnings1) of persons in paid employment who received earnings, Slovenia, June 20042)

Indeksi / Indices
VII 04 VI 04VII 04 VII 03O I-VII 04 O I-VII 03
Slovenija100,6105,8105,4Slovenia

1) Podatke v tabeli 2 smo prvič objavili za november 2002.

Data in table 2 were first published for November 2002.

2) Med zaposlene osebe, ki so prejele plačo, štejemo osebe, zaposlene v podjetjih, družbah in organizacijah, osebe, zaposlene v zasebnih podjetjih z 1 ali 2 zaposlenima osebama in osebe, zaposlene pri samozaposlenih osebah.

Persons in paid employment include persons in paid employment in enterprises, companies and organisations, persons in paid employment in private enterprises with 1 or 2 persons in paid employment and persons in paid employment employed by self-employed persons.

Priponke: place_150904.doc

Pripravil-a: Miran Žavbi