O-STA

Mariborski član holdinga Siteco je imel v prvem polletju za 20,3 % višji promet kot v istem obdobju lani

(Maribor, 22. september 2004) Danes so svoj dvodnevni obisk v Mariboru končali predstavniki finančne skupine JP Morgan, člani svetovalnega organa (Advisory Board) Siteca, Jonathan Meggs, partner in vodja evropske skupine JP Morgan (Partner - European Group Head), Ed Small, predsednik nadzornega sveta Siteco Finanzierung-AG, in Ralph Jaeger, investicijski menedžer. JP Morgan je 100-odstotni lastnik holdinga Siteco, ki združuje tri proizvodna podjetja, v Nemčiji, Sloveniji in Maleziji. V slovenskem članu holdinga, podjetju Siteco, d. o. o., so predstavniki JP Morgan opravili redni mesečni sestanek z dr. Petrom H. Emmertom, generalnim direktorjem in predsednikom holdinga Siteco (CEO), in dr. Marcusom Opitzem, finančnim direktorjem holdinga (CFO).

Predstavniki finančne skupine JP Morgan in člana vodstva holdinga Siteco so za svoj redni sestanek, ki običajno poteka v Nemčiji, kjer je tudi sedež holdinga, izjemoma izbrali mariborski Siteco, d. o. o. Ob tej priložnosti so si ogledali podjetje, posebej pa jih je zanimal potek projekta za razširitev proizvodnih kapacitet na področju zunanje razsvetljave.

"Obisk lastnikov in vodilnih v holdingu je dobra motivacija za zaposlene v našem podjetju, saj so predstavniki skupine JP Morgan prvič po prevzemu lastništva obiskali Slovenijo," je povedala Marinka Vohl, direktorica podjetja Siteco, d. o. o.

Siteco, d. o. o., je v prvem polletju letošnjega leta posloval v skladu z načrti. Promet podjetja je v prvih šestih mesecih znašal skoraj 4,8 milijarde tolarjev oz. 20 milijonov evrov. Glede na enako obdobje v lanskem letu so zabeležili 20,3 % rast prometa. Posebej uspešno so poslovali na področju razsvetljave prometnih površin in industrijskih objektov ter nakupovalnih površin.

Dr. Emmert je zadovoljen s poslovanjem člana holdinga Siteco v Sloveniji in pravi, da bo "razširitev proizvodnih kapacitet v Mariboru zagotovo pozitivno vplivala na rast in poslovne rezultate celotnega holdinga." Z njim se strinja tudi Meggs, ki je prvič obiskal Slovenijo in je navdušen nad napredkom podjetja v zadnjih dveh letih. "V podjetju je še veliko potenciala za nadaljno rast in razvoj," še doda.

V kratkem načrtuje Siteco, d. o. o., odprtje predstavništva v Beogradu, s katerim želi izboljšati poslovanje na tržiščih Srbije in Črne gore, za lažje načrtovanje razsvetljave pa so v podjetju poskrbeli za prevod programa Relux v slovenski in hrvaški jezik, ki je na voljo njihovim partnerjem.

OSEBNA IZKAZNICA SITECO, d. o. o.

OSNOVNI PODATKI

Naslov: Siteco, proizvodnja svetilk in inženiring

razsvetljave, d. o. o.

Tržaška cesta 23

2000 Maribor

Telefonska številka (centrala): 02/300 42 00

Telefaks: 02/332 52 45

Internetna stran: www.siteco.si

E-pošta: prodaja@siteco.si

Direktorici: Marinka Vohl, direktorica za področje ekonomike, financ, prodaje in informatike

Draga Olga Rojko, direktorica za tehnično področje

Število zaposlenih: 419 ljudi (31. 8. 2004)

Organiziranost: Siteco, d. o. o., je družba z omejeno odgovornostjo s sedežem v Mariboru. Edini lastnik gospodarske družbe je holding Siteco, ki ima sedež v Traunreutu v Nemčiji. Holding Siteco je v lasti ameriške korporacije JP Morgan.

Predstavništva

- v Sloveniji Siteco, d. o. o.,

Poljanska cesta 6

1000 Ljubljana

Telefonska številka: 01/430 24 81

Telefaks: 01/430 24 82

E-pošta: m.krevh@siteco.si

- na Hrvaškem: Siteco, d. o. o., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj,

Trg Dražena Petroviča 3/17, Toranj Cibona

10 000 Zagreb

Hrvatska

Telefonska številka: +385 1 481 24 17

Telefaks: +385 1 484 35 88

E-pošta: a.grgic@siteco.hr

- v Srbiji in Črni gori: Siteco, d. o. o., Predstavništvo

Palmotićeva 16a

11 000 Beograd

Srbija i Crna gora

Telefonska številka: +381 11 301 56 38

Telefaks: +381 11 301 56 39

E-pošta: godjevac@siteco.co.yu

- v Bosni in Hercegovini:

Siteco, d. o. o.

Predstavništvo u BIH

U. Hamdije Ćemerlića 2

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Telefonska številka: +387 33 654 163

Telefaks: +387 33 654 814

E-pošta: siteco@bih.net.ba

DEJAVNOSTI IN PROIZVODI

Področja dejavnosti:

- proizvodnja tehnične notranje in zunanje razsvetljave,

- inženiring razsvetljave.

Notranja razsvetljava

Proizvodni program notranje razsvetljave zajema razsvetljavo:

- pisarn (office),

- industrijskih objektov (industry),

- trgovskih centrov (shopping).

V programu notranje razsvetljave Siteco izdeluje svetilke s kapo, rastrske, vodotesne, tračne in druge svetilke, ki so namenjene razsvetljavi poslovnih prostorov, industrijskih obratov in drugih objektov.

Zunanja razsvetljava

Proizvodni program zunanje razsvetljave zajema razsvetljavo:

- športnih terenov (sports),

- javnih prostorov (public) in

- prometnih površin (traffic).

Program zunanje razsvetljave zajema svetilke za cestno razsvetljavo, ulične in parkovne svetilke, svetilke za predore (tunelske svetilke), žaromete za opremljanje športnih objektov ali osvetljevanje pročelij.

Inženiring razsvetljave

Siteco s svojimi visoko izobraženimi sodelavci skrbi za organizacijo in opravljanje vseh del, ki so potrebna za najboljši izkoristek razsvetljave, od načrta do končne usposobljenosti za delovanje objektov.

POSLANSTVO

Siteco je vodilni proizvajalec tehnične notranje in zunanje razsvetljave v Sloveniji in med vodilnimi na tržiščih bivše Jugoslavije.

S svojimi proizvodi, ki jih odlikujejo inovacije in moderne oblike ter visoka kvaliteta in funkcionalnost, ponuja partnerjem celoten inženiring razsvetljave.

VIZIJA

Siteco bo iz enega od globalnih, naprednih in pomembnih ponudnikov vrhunskih tehničnih svetilk za notranjo in zunanjo razsvetljavo prerasel v vodilnega v Evropi in na svetu.

VREDNOTE

Temeljne vrednote Siteca so:

- znanje,

- razvoj,

- inovacije,

- kakovost,

- funkcionalnost,

- zaposleni,

- okolje.

KAKOVOST

V oktobru 1996 je Siteco uvedel sistem kakovosti po ISO 9001:1994, ko je tudi pridobil prvi certifikat zanj. Sistem in certifikat je podjetje uspešno vzdrževalo vse do leta 2003, ko je sistem prenovilo in pridobilo zanj nov certifikat v skladu z ISO 9001:2000. Z notranjimi presojami sistem kakovosti vsa leta preverja in ga nenehno izboljšuje.

Poleg certifikatov za podjetje ima Siteco tudi certifikate po ustreznih standardih za večino izdelkov. S temi certifikati dokazuje skladnost svojih izdelkov s slovensko in evropsko zakonodajo.

SKRB ZA OKOLJE

Siteco je v letu 2003 sodeloval v meddržavnem projektu Ekoprofit, v okviru katerega je uvedel določene ukrepe na področju varovanja okolja, in izvedel racionalizacijo zbiranja odpadkov, obenem pa s tem postavil prve temelje sistema za obvladovanje okolja po SIST EN ISO 14000. Izgradnja tega sistema in pridobitev ustreznega certifikata sta ena od prihodnjih nalog podjetja.

SITECOVE INOVACIJE

Eldacon

je tehnologija usmerjanja svetlobe. Svetloba se odbija po notranjosti plošče Eldacon, nato pa se prek patentiranih visokopreciznih mikroprizemskih struktur usmeri v prostor. Prednost tehnologije Eldacon je natančno usmerjanje svetlobe in zvezno spreminjajoča se svetlost na površini, saj so odpravljene moteče refleksije in direktno bleščanje.

Mirrortec

omogoča najvišjo možno stopnjo odprave bleščanja. Tehnologija deluje tako, da je prostorsko svetlobni vir ločen od sekundarnega reflektorja. Svetloba, ki jo da žaromet se močno skoncentrirana v ozkem snopu usmeri na fasetirani reflektor. Izbočene zrcalne površine pa svetlobo brez kakršnegakoli bleščanja usmerijo na vnaprej določeno površino. Reflektor razprši svetlobo na posamezne svetlobne točke, v skladu s številom svojih faset, zato ni bleščanja. Mirrortec se lahko uporabi tako na prostem kot v zaprtih prostorih in je optimiran za številne aplikacije.

Sistemi dnevne svetlobe (Daylight Systems)

izkoriščajo prednosti dnevne svetlobe in kompenzirajo njene slabosti. Zmanjšajo sončno sevanje in s tem segrevanje prostora ter vročino in ustvarjajo klimo, ki omogoča prijetno delovno okolje. Zmanjšujejo bleščanje brez zatemnjevanja prostora in izboljšajo porazdelitev svetlobe ter ustvarjajo prijetno delovno okolje, saj dopuščajo stik z zunanjim prostorom. Uporaba sistemov dnevne svetlobe omogoča finančne prihranke, saj zmanjšuje vklopni čas umetne svetlobe in potrebo po klimatiziranju in prezračevanju delovnih prostorov.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH IN RAST PROMETA OD LETA 1994 DO 2004

LETOŠTEVILO ZAPOSLENIHPROMET V MILIJARDAH SIT
19942671.5
19952662.3
19962522.4
19972853.3
19982903.2
19992733.5
20003305.8
20013536.6
20023678.2
20033949.0
2004 (30. 6.)3964.8

ZGODOVINSKI MEJNIKI

1948 * ustanovitev Elektrokovine, tovarne elektrokovinskih izdelkov

* izdelovanje električnih motorjev in lestencev

1952 * razvoj in proizvodnja tračnih svetilk

1962 * ustanovitev svetlobnotehničnega laboratorija

1971-1992 * razvoj in proizvodnja celotnega programa notranje in zunanje razsvetljave

1992 * razvoj programa SiGRO za prodajo rastrskih svetilk veletrgovini Siemens in razvojne storitve za Siemens

1993 * na predlog Kreditne banke Maribor kot največje upnice uveden stečaj za Elektrokovino

* registracija podjetja Elektrokovina Svetilke, d. o. o.

1994 * Siemens od stečajnega upravitelja kupi Elektrokovino Svetilke in jo kmalu vključi v svoj sistem, v katerem so tudi sestrske proizvajalke svetilk v Nemčiji, Avstriji in Maleziji

* Elektrokovina Svetilke postane prodajno središče za države bivše Jugoslavije

1996 * Pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001

1997 * Siemens proda Elektrokovino Svetilke skupaj s sestrskimi proizvajalkami svetilk korporaciji Lighting Corporation of America (LCA), ta pa ustanovi holding Siteco in mu zaupa upravljanje družb

2000 * Zaključek investicije, vredne okoli 100 milijonov SIT, v proizvodnjo svetilk za vlažne prostore. Letni načrt dodatne proizvodnje je 500.000 svetilk ob dodatnih petdesetih delovnih mestih in za tretjino povečanem prometu Elektrokovine Svetilke.

2001 * 1. oktobra se Elektrokovina Svetilke preimenuje v Siteco, d. o. o.

2002 * Holding Siteco preide v upravljanje ameriške finančne korporacije JP Morgan.

* Odprtje vrhunskega svetlobnotehničnega laboratorija za svetilke, edinega v

Sloveniji z merilno opremo, ki zmogljivost svetlobnotehničnih meritev povečuje za štirikrat.

2003 * Siteco sodeloval v projektu Ekoprofit, v okviru katerega je uvedel določene ukrepe s področja varovanja okolja, in izvedel racionalizacijo na področju zbiranja odpadkov

Za dodatne informacije vam je na voljo:

Petra Slanič, marketing/komunikacijeTelefon: 02/ 300 42 22, Telefaks: 02/ 332 52 45

E-pošta: p.slanic@siteco.si