O-STA

NLB uspešno organizirala novo izdajo obveznic družbe GEN-I

NLB d. d. je uspešno organizirala novo izdajo obveznic družbe GEN-I, d.o.o. v vrednosti 20 milijonov evrov, z ročnostjo 45 mesecev in obrestno mero 2,4 % letno, ki so bile vpisane v KDD 27. junija 2018.

Obveznice so bile izdane za refinanciranje obstoječih obveznic in posledično razpršitev dolgoročnih virov financiranja ter izboljšanje strukture ročnosti obstoječih kreditnih obveznosti Skupine GEN-I. Izdajo so investitorji sprejeli odlično, saj so bile s strani zainteresiranih vlagateljev prejete zavezujoče ponudbe v vrednosti, ki je za več kot 2-krat presegala napovedan znesek zadolžitve družbe na kapitalskem trgu.

Obveznice družbe GEN-I d.o.o. bodo tudi prvič uvrščene na Ljubljansko borzo. S tem bo GEN-I d.o.o. po SIJ - Slovenski industriji jekla d.d. drugo slovensko podjetje, ki bo s podporo NLB postalo javna družba s kotirajočimi vrednostnimi papirji na borzi. NLB tako ostaja glavna gonilna sila razvoja slovenskega primarnega kapitalskega trga.

NLB sicer že vrsto let uspešno sodeluje s Skupino GEN-I tako na področju komercialnega bančništva, kot na področju finančnega svetovanja. V NLB smo v preteklih letih za družbe Skupine GEN-I uspešno organizirali več izdaj obveznic in komercialnih papirjev, med drugim tudi prvo izdajo zelene obveznice v Sloveniji za izdajatelja družbo GEN-I Sonce d.o.o.