O-STA

V Velenju bomo nudili zatočišče trem sirskim družinam

Velenje, 28. avgust 2018 - Iz Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljevanju urad) smo prejeli dopis, s katerim nas obveščajo, da bodo v integracijsko hišo v Velenju (Cesta Simona Blatnika 5) nastanili tri sirske družine (19 oseb). Urad bo 25. septembra 2018 nastanil dve družini (dvanajst oseb), 25. oktobra 2018 pa še eno družino (sedem oseb).

V zvezi z nastanitvijo oseb je Svet Mestne občine Velenje sprejel sklep, da se nastani družine (največ 30 oseb).

Osebe z mednarodno zaščito pridobijo v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje ter s tem povezane pravice iz socialnega in zdravstvenega varstva, šolanja in izobraževanja ter zaposlitve, ki so praviloma identične kot jih imajo državljani republike Slovenije.

Pripenjamo tudi dopis urada.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje