O-STA

Javno financiranje strank zahteva javni nadzor!


Spoštovani!

Pirati smo ministru za kulturo, gospodu Dejanu Prešičku, poslali odprto pismo o javnem nadzoru izvenparlamentarnih strank.

Hočemo, da so stranke, ki so javno financirane, tudi javno nadzorovane. Ministru predlagamo, da se dopolne Zakon o RTV (ZRTVS-1) v delu, ki se nanaša na Tretji program TV Slovenije.

Pismo gospodu ministru:

Spoštovani minister za kulturo, gospod Dejan Prešiček,

Najprej čestitke k vašemu imenovanju. Pirati upamo, da boste Ministrstvo za kulturo vodili s treznejšo roko kot vaš predhodnik.

Nastop nove vlade pa je tudi priložnost za novo delo, zato se Pirati na Vas obračamo z javnim pismom, vezanim na pobudo, ki smo jo v Piratski stranki Slovenije pripravljali že lep čas.

Zakon o političnih strankah v 23. členu določa, da imajo stranke, ki so na volitvah v državni zbor dobile najmanj odstotek glasov volivcev, pravico do sredstev iz državnega proračuna. Namen financiranja je večja pluralizacija političnega prostora in posledično krepitev demokracije.

Izvenparlamentarne stranke ne predstavljajo zgolj opozicije strankam na oblasti. S svojim aktivnim političnim delovanjem tudi nadzirajo delo državnega zbora kot celote, s predlogi in stališči pri sprejemanju zakonov pa prispevajo k večji kakovosti sprejetih zakonov. Hkrati jih glasovi volivcev, ki so jih podprli, ter denar, ki jim ga namenja država, obvezujejo k aktivnemu političnemu udejstvovanju.

Pirati zato hočemo, da se v okviru javnih občil periodično preverja, kaj katera od teh strank počne.

Ko bomo zakon dopolnili, kot predvideva naš predlog, bodo volivci dobili možnost biti sproti informirani o delu izvenparlamentarnih strank, ki prejemajo proračunska sredstva. Vsa leta med volitvami bodo lahko bolje vedeli, komu so namenili svoj glas in kaj ta stranka počne.

Pirati predlagamo dopolnitev Zakona o RTV(ZRTVS-1) v delu, ki se nanaša na Tretji program TV Slovenije.

Pirati vidimo spremembo 3. člena ZRTVS-1 kot velik korak v smeri pluralizacije in krepitve demokratičnosti političnega prostora. Še pomembnejše se nam zdi dejstvo, da bodo volivci s tem dobili možnost rednega vpogleda in nadzora nad tistimi, ki jim proračun vsako leto nameni stotisoče evrov, pa se doslej pogosto ni vedelo, kaj počno po volitvah.

Mi smo prepričani, da bomo imeli kaj pokazati.

S spoštovanjem,

Pirati

Več informacij:

Obrazložitev spremembe 3. člena ZRTVS-1 si lahko preberete na naši spletni strani.

Lep pozdrav,

Pirati