O-STA

Akcija urejanja brežin uspela

Velenje, 1. oktober 2018 - Mestna občina Velenje je v soboto, 29. septembra, organizirala akcijo urejanja brežin reke Pake na območju krajevne skupnosti Šalek. 100 sodelujočih je zbralo 200 m3 zelenega odreza.

Z vsakoletno akcijo želimo urediti slabo stanje vodotokov in njihovih brežin ter tako preprečiti težave, do katerih bi lahko prišlo ob obilnejših padavinah.

Zaposlenim v Mestni občini Velenje so se na sobotni akciji pridružili gasilci ter člani političnih strank SD in DeSUS, z gradbeno mehanizacijo pa so upravljali predstavniki podjetja Sadika in Ivan Lemež.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.Kabinet župana