O-STA

Pogovor ob izidu prevoda integralne študije Lire le Capital

Pogovor ob izidu prevoda integralne študije Lire le Capital Louisa Althusserja, Étienna Balibarja, Rogerja Estableta, Pierra Machereya in Jacquesa Rancièra

v četrtek, 15. novembra, ob 17. uri, v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Po več kot 50 letih smo dobili slovenski prevod integralnega besedila Branja Kapitala, enega izmed mejnikov francoske teorije in marksistične misli prejšnjega stoletja. Knjigo sta prevedli Maja Breznik in Suzana Koncut, uredil jo je dr. Rastko Močnik, izdala pa Založba Sophia. Branje Kapitala je produkt skupinskega seminarja, ki ga je skupaj s svojimi učenci izvajal Louis Althusser na École normale supérieure v Parizu leta 1964/65. Tekste Althusserja, Balibarja, Estableta, Rancièra in Machereya zaznamuje predvsem epistemološko vprašanje znanstvenosti Marxove misli. V svojih delih se med drugim sprašujejo o specifičnosti mesta in predmeta kritike politične ekonomije, o konceptu kritike in konceptu epistemološkega reza. Vpeljava simptomalnega branja kot tistega, ki lahko loči znanstvene diskurze od neznanstvenih, jim omogoči vzpostaviti kritično držo do Heglove filozofije, koncepta teleologije, humanizma, empirizma, historicizma in nekaterih drugih tem, ki so prevladovale v tradicionalnih branjih Marxa. Od svojih predhodnikov pa se Branje Kapitala ne loči zgolj po drugačni metodi branja Marxovih del. V tekstih je namreč vselej že prisotna refleksija zgodovinskih pogojev, političnih zagat in filozofskih ter znanstvenih odkritij lastnega časa, zaradi česar je pod vprašaj postavljeno branje samo. Kot bi rekel Althusser: "Ni nedolžnega branja, ker vsako branje v svojih dognanjih in pravilih reflektira samo to, kar je za branje res odgovorno: koncepcijo spoznanja, ki podpira spoznavni predmet in naredi iz spoznanja to, kar je."

Na dogodku, ki bo poleg prve slovenske izdaje omenjenega dela hkrati zaznamoval tudi dvestoletnico Marxovega rojstva, želimo ponovno premisliti nastanek in pomen Branja Kapitala, analizirati njegove vplive na različne teoretske smeri zadnjih petdesetih let in se vprašati, kako misliti in brati Marxa in Althusserja danes.

V pogovoru bodo sodelovali dr. Jože Vogrinc, predavatelj na Oddelku za sociologijo FF v Ljubljani; Lea Kuhar, mlada raziskovalka na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU; mag. Matija Jan, filozof, mladi raziskovalec in dr. Tibor Rutar, sociolog, predavatelj na Filozofski fakulteti v Mariboru in Ljubljani.

Vabljeni!

Organizatorji so Knjigarna Azil v sodelovanju z Založbo Sophia, ob podpori Javne agencije za knjigo RS in Francoskega inštituta v Sloveniji.

Več o knjigi na http://www.zalozba-sophia.si/katalog/2018/branje-kapitala