O-STA

Napoved objav statističnih podatkov za teden od 15.11.2004 do 19.11.2004

Prva statistična objava

NaslovDatum objave
Gradbeništvo, Slovenija, september 200415.11.2004
Povprečne mesečne plače v podjetjih, družbah in organizacijah, Slovenija, september, 200415.11.2004
Aktivno prebivalstvo, Slovenija, september, 200416.11.2004
Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, 3.četrtletje 2004 - ZAČASNI PODATKI19.11.2004
Prihodek od prodaje in nova naročila v industriji, Slovenija, september 2004 - ZAČASNI PODATKI19.11.2004

Prvo statistično objavo posredujemo takoj po zaključku statističnega raziskovanja po faksu ali po elektronski pošti, na voljo pa je tudi na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije.

Statistične informacije

NaslovDatum objave
Indeksi cen na drobno, Slovenija, oktober 200415.11.2004
Povprečne drobnoprodajne cene izdelkov in storitev, Slovenija, oktober 200415.11.2004
Industrijska proizvodnja, Slovenija, avgust 200415.11.2004
Indeksi prihodka v trgovini na drobno in prodaji motornih vozil, Slovenija, avgust 2004 - ZAČASNI PODATKI15.11.2004
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, oktober 200416.11.2004
Prihodek od prodaje in nova naročila v industriji, Slovenija, avgust 200416.11.2004
Aktivno prebivalstvo, Slovenija, avgust 200417.11.2004
Anketa o fleksibilnost trga delovne sile, Slovenija, 200417.11.2004
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, september 200418.11.2004
Obremenitve z davki in prispevki za socialno varnost, Slovenija, 1995 - 200318.11.2004
Indeksi prihodka v gostinstvu, Slovenija, avgust 2004 - ZAČASNI PODATKI19.11.2004
Transport, Slovenija, september 200419.11.2004

Statistične informacije so dosegljive na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Obvestilo o novi izdaji in neposredno povezavo na publikacijo pošiljamo na dan izida tudi po elektronski pošti.

Druge publikacije

NaslovDatum objave
METODOLOŠKO GRADIVO: Letno poročilo o živinoreji in posejanih površinah, december 200415.11.2004
E-OBJAVA: Energetika, Slovenija, september 200419.11.2004