O-STA

Odslej se bomo za darovanje organov in tkiv lahko opredelili elektronsko

Prim. Danica Avsec, direktorica Slovenija-transplant in Tina Belej, ki ji je presaditev organa rešila življenje
Prim. Danica Avsec, mag. Boštjan Kušar in Barbara Uštar, vsi iz zavoda Slovenija-transplant
Na novinarski konferenci je bila predstavljena nova možnost elektronskega vpisa v nacionalni register opredeljenih oseb glede darovanja organov in tkiv po smrti
Dr. Polonca Blaznik in mag. Alenka Koporc z Ministrstva za javno upravo, prim. Danica Avsec, direktorica Slovenija-transplant, Tina Belej, prejemnica organa in mag. Boštjan Kušar

Zdravljenje s presaditvijo je v Sloveniji zelo uspešna metoda pri dokončni odpovedi organa, kadar so ostali pristopi zdravljenja izčrpani. Še vedno pa se soočamo z nesorazmerjem med bolnimi, ki potrebujejo zdravljenje s presaditvijo, ter razpoložljivimi organi. Poleg tega smo Slovenci podpovprečno opredeljeni za darovanje organov. Trenutno je v Sloveniji (po podatkih z dne 19. 11. 2018) na čakalnem seznamu za presaditev 236 bolnikov: 39 jih čaka na presaditev jeter (od tega 1 skupaj z ledvico), 135 na presaditev ledvice (od tega 6 skupaj s trebušno slinavko in 1 skupaj z jetri), 62 na presaditev srca in 7 na presaditev trebušne slinavke (od tega 6 v kombinaciji z ledvico). Do zdaj je bil vpis v nacionalni register opredeljenih oseb glede darovanja organov in tkiv možen samo osebno pri pooblaščeni osebi na določenih prijavnih mestih po Sloveniji, z novembrom pa je na voljo tudi elektronska opredelitev preko spletnega mesta eUprava.

Uvedba elektronske opredelitve sloni na Zakonu o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15, z dne 29. 7. 2015), zanjo pa so si na Zavodu RS za presaditve organov in tkiv (Slovenija-transplant) prizadevali, ker želijo postopek opredelitve poenostaviti. Marsikoga namreč zapleteni birokratski postopki ter za nekatere neugodni časi delovanja odvrnejo od vpisa v register darovalcev organov in tkiv po smrti. Zato so obstoječi možnosti opredelitve dodali še elektronsko.

Možna elektronska opredelitev ZA ali PROTI kot tudi preklic opredelitve

Slovenija-transplant je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo RS in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije omogočil, da se lahko Slovenci in Slovenke za darovalce opredelijo tudi elektronsko, preko spletnega mesta eUprava, na katerega se je možno prijaviti z digitalnim potrdilom. "Veseli in ponosni smo, da smo skupaj z Ministrstvom za javno upravo RS in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije omogočili, da se bomo sedaj lahko opredeljevali tudi elektronsko. Verjamemo, da se bo število opredeljenih darovalcev s tem povečalo. Treba pa je poudariti, da je tukaj še vedno ključnega pomena splošna informiranost javnosti, za katero si vseskozi prizadevamo," je povedala direktorica zavoda Slovenija-transplant prim. Danica Avsec.

Postopek elektronske opredelitve je enostaven. Po prijavi z digitalnim potrdilom na prvi strani, kjer so vsebine razdeljene po področjih, izberemo "Sociala, zdravje, smrt", znotraj tega pod-področje "Zdravje" in znotraj pod-področja aktivnost "Darovanje organov". Tukaj sta na voljo vlogi za opredelitev ZA ali PROTI darovanju in vloga za preklic opredelitve. Postopek opredelitve se zaključi, ko uporabnik obrazec elektronsko podpiše. Podatek o opredelitvi je nato poslan v Nacionalni register opredeljenih oseb v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa zaradi zdravljenja in se "nevidno" zapiše na kartico zdravstvenega zavarovanja. Vpogled v register za posamezno osebo, ki se je opredelila, pa je možen samo omejenemu številu pooblaščenih zdravnikov, in to šele takrat, ko vanj vpišejo uro smrti opredeljene osebe.

"Sodelovanja z zavodom Slovenija-transplant smo še posebej veseli, ker na ta način širimo uporabo storitev eUprave s področja elektronskega poslovanja z državo tudi na širše družbeno področje - na področje humanitarnega delovanja. V primeru opredelitve za darovanje organov po smrti gre namreč za visoko etično dejanje, ki je v prvi vrsti namenjeno pomoči sočloveku in lahko reši marsikatero človeško življenje," je povedala dr. Polonca Blaznik, vodja Sektorja za razvoj aplikativnih rešitev v Direktoratu za informatiko na Ministrstvu za javno upravo.

V Sloveniji na leto dobrih 100 presaditev organov

Na leto v Sloveniji izvedemo dobrih 100 presaditev organov, v letu 2018 pa je bilo do konca septembra opravljenih 75 transplantacij. Ena izmed tistih, ki ji je presaditev rešila življenje, je tudi Tina Belej, ki so ji jetra pri 22ih letih nenadoma začela odpovedovati in je transplantacijo potrebovala čez noč. "Darovan organ mi je rešil življenje. Omogoča mi, da danes živim polno in brez bistvenih omejitev. Ravno prejemniki organov se zavedamo pomena darovanja organov. Darovan organ je za nas neprecenljivo darilo, posameznikova odločitev za samo darovanje pa izredno plemenito dejanje," je o svoji izkušnji povedala Tina Belej.

Ministrstvo za zdravje pa si prizadeva tudi za spremembo zakonodaje, ki bi določala, da vsi polnoletni državljani avtomatično postanejo darovalci, razen če se izrečejo proti temu. Če bi bilo to sprejeto, bi se opredeljevali samo tisti, ki so "proti" in ne tudi tisti, ki so "za". Takšno ureditev imajo sprejete že številne evropske države, kot so Avstrija, Belgija, Hrvaška in Francija.

Kontaktna oseba za več informacij:

Prim. Danica Avsec, dr. med

pr@slovenija-transplant.si