O-STA

Nadaljujemo s prodajo zemljišč v Poslovni coni Stara vas

Velenje, 27. november 2017 - V Mestni občini Velenje nadaljujemo z ukrepi za spodbujanje podjetništva. Na spletni strani www.velenje.si (Javne objave/Javni razpisi) smo objavili javni razpis za prodajo treh sklopov zemljišč v skupni velikosti 7.550 m2 v Poslovni coni Stara vas. Zemljišča, namenjena za nadaljnji razvoj podjetništva v občini, prodajamo po ugodni ceni. Investitorji bodo za kvadratni meter komunalno opremljenega zemljišča odšteli 41 evrov (brez DDV).

Mestna občina Velenje je za spodbujanje podjetništva v letu 2016 s spremembo odloka o odmeri komunalnega prispevka že predpisala delne oprostitve komunalnega prispevka za gradnjo določenih nestanovanjskih stavb (poslovne in upravne stavbe, industrijske stavbe, stavbe za storitvene dejavnosti...). Za območje poslovne cone Stara vas pa je v veljavi odlok o odmeri komunalnega prispevka, ki je še posebej spodbudno naravnan. Prijava na razpis je možna do 21. decembra.

Zainteresirani lahko več informacij o javnem razpisu dobijo na spletni strani www.velenje.si (Javne objave/Javni razpisi) in pri sodelavcu Urada za urejanje prostora Bojanu Lipniku (telefonska številka: 03 8961 670)

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje