O-STA

Županov sprejem ob mednarodnem dnevu invalidov

Velenje, 30. november 2018 - Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič bo v torek, 4. decembra, ob 19. uri, ob mednarodnem dnevu invalidov, ki je 3. decembra, v Domu kulture Velenje sprejel Velenjčanke in Velenjčane, članice in člane invalidskih organizacij in drugih društev, ki delujejo na področju sociale. Mestna občina Velenje je že 14 let Občina po meri invalidov. Z različnimi ukrepi si prizadevamo, da bi se vsi občanke in občani v Velenju počutili dobro. Smernice, katerim sledimo, smo zapisali v Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2014-2017. V letošnjem letu smo pripravili Program za izboljšanje invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2018-2021, ki ga bomo predstavili na seji Sveta Mestne občine Velenje v letu 2019.

Kulturni program na sprejemu bosta pripravila odlična velenjska glasbenika Miha in Jure Smirnov Oštir.

Tudi sicer smo bili na tem področju v letošnjem letu zelo aktivni. V tednu naglušnih smo, 9. maja 2018, v Vili Bianci, skupaj z Medobčinskim društvom gluhih in naglušnih Velenje, pripravili predavanje o Pravicah in možnostih oseb z izgubo sluha ter predstavitev Evropske invalidske kartice. V okviru Evropskega tedna mobilnosti septembra smo pripravili predavanje o zdravem življenjskem slogu. Ob dnevu brez avtomobila smo na Rudarski cesti, v sodelovanju z Društvom paraplegikov JZ Štajerske in Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Celje, pripravili poligon, kjer so lahko prisotni sedli na invalidski voziček in se popeljali po prostoru z različnimi ovirami ali pa so se s prevezo čez oči ter palico sprehodili po prostoru z ovirami.

Na Javnem razpisu za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje za leto 2018 je komisija razdelila 30 tisoč evrov, namenjenih za različne programe/projekte s področja socialnega in zdravstvenega varstva.

Za ostale programe je Mestna občina Velenje letos namenila 21 tisoč evrov iz proračuna. Mestna občina Velenje je v letošnjem letu donirala tudi 12 tisoč evrov Društvu paraplegikov JZ Štajerske za nakup prilagojenega kombija.

Urad za družbene dejavnosti na Mestni občini Velenje skrbi za (do)plačevanje oskrbe in bivanja občankam in občanom Mestne občine Velenje, ki so vključeni v institucionalno varstvo v splošnih, posebnih in varstveno-delovnih centrih, po Zakonu o socialnem varstvu, mesečno v povprečju devetdesetim občankam in občanom. Poleg tega Mestna občina Velenje financira pravico do izbire družinskega pomočnika oziroma družinske pomočnice po Zakonu o socialnem varstvu, letno v povprečju dvajsetim upravičenkam in upravičencem. V preteklem letu smo v povprečju osemdesetim uporabnikom mesečno zagotovili pomoč na domu. Petindevetdesetim uporabnikom v programu Javna kuhinja v Domu za varstvo odraslih Velenje zagotavljamo brezplačen topli obrok. Mestna občina Velenje sofinancira tudi projekt Zavetišče za brezdomne ter omogoča bivanje desetim brezdomnim osebam.

Poleg tega imajo socialno ogrožene občanke in občani ter invalidi Mestne občine Velenje možnost uveljavljanja pravice do enkratne izredne denarne pomoči. V preteklem letu je bilo obravnavanih približno 350 vlog, med prosilce pa je bilo razdeljenih 85 tisoč evrov. V Mestni občini Velenje deluje tudi Odbor za pomoč občankam in občanom, katerega namen je uravnoteženo koordiniranje dobrodelnih aktivnosti za pomoč posameznikom in družinam. Pomoč je namenjena najbolj ogroženim občankam in občanom. Zagotavljamo tudi športno rekreativne programe za odrasle z oviranostmi in otroke s posebnimi potrebami iz sredstev javnega razpisa za šport. V preteklem letu smo s sredstvi podprli program športa za invalide dvema društvoma v Mestni občini Velenje, katera izvajata naslednje programe: kegljanje, pikado, šah, ribištvo, pohodništvo, namizni tenis, plavanje. Zagotavljamo tudi sofinanciranje plavalnega tečaja skupine Delfinčki v Plavalnem klubu Velenje, ki jo sestavljajo osebe s posebnimi potrebami ter sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami.

Mestna občina Velenje je v letu 2017 varstvu invalidov namenila skupno 818.491,24 evra. Sredstva smo namenili storitvam institucionalnega varstva (541.669 evrov), denarnim transferjem invalidom (15.666,53 evra), financiranju družinskih pomočnikov (187.019 evrov), financiranju pomoči na domu za invalide (37.141,49 evra), izvajanju programov javnih del za invalide (23.065,29 evra), izvajanju programov invalidskih organizacij ali drugih organizacij, ki izvajajo programe namenjene invalidom (13.929,49 evra).

Socialno ogroženi invalidi in starejši so tudi vključeni v projekt Donirana hrana, katerega glavni namen je organizirati prevzem in predajo hrane, ki je pred iztekom roka uporabnosti ter bi jo drugače trgovci ob koncu dneva dali v uničenje. Projekt koordinira Zveza Lions klubov Slovenije. Vsi sodelujoči v projektu so med januarjem in junijem 2018 razdelili 4,7 ton in 38.315 kosov hrane, v skupni vrednosti 60.181 evrov.

Na sprejem prijazno vabljeni tudi predstavniki medijev!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje