O-STA

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Velenje, 6. december 2018 - Mestna občina Velenje poziva vse občane, da do petka, 21. decembra 2018, Uradu za urejanje prostora (Titov trg 1, I. nadstropje) sporočijo morebitne spremembe podatkov o stavbnih zemljiščih, ki vplivajo na določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Tako kot vsako leto, se konec leta pripravlja nova odmera NUSZ za prihodnje leto. Pristojnost občine v skladu z zakonodajo in Odlokom o NUSZ je vodenje evidence podatkov za odmero NUSZ in seznama zavezancev za plačilo NUSZ. Izdaja odločb o odmeri NUSZ in reševanje pritožb na odmero pa je izključno v pristojnosti Finančne uprave Republike Slovenije.

Vsakršne spremembe v zvezi s stavbnimi zemljišči (sprememba lastnika oz. uporabnika, sprememba površine bivalnih ali poslovnih prostorov, odjava poslovnih prostorov, odjava dejavnosti ...) je potrebno sporočiti Mestni občini Velenje do petka, 21. decembra 2018, da bodo evidence čimbolj popolne za odmero NUSZ. Kontaktna oseba je sodelavka Urada za urejanje prostora Antonija Tadić, ki je dosegljiva v pisarni številka 109 (I. nadstropje upravne stavbe), na telefonski številki 03 8961 550 ali e-naslovu antonija.tadic@velenje.si.


Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje