O-STA

Bruto domači proizvod, 1995-2003

(1.12.2004)Področje: Nacionalni računi

Na spletni strani objavljamo račun proizvodnje, račun primarne razdelitve dohodka in zaposlenost po oddelkih Standardne klasifikacije dejavnosti in sektorjih za obdobje 1995-2003. Po dejavnostih in sektorjih so prikazane naslednje kategorije: proizvodnja, vmesna potrošnja, dodana vrednost v osnovnih cenah, sredstva za zaposlene, neto drugi davki na proizvodnjo, bruto poslovni presežek/raznovrstni dohodek, potrošnja stalnega kapitala, neto poslovni presežek/raznovrstni dohodek ter zaposlenost, zaposleni in samozaposleni. Podatki za leti 2002 in 2003 so začasni.Podatki so objavljeni na spletnem naslovu:

http://www.stat.si/tema_ekonomsko_nacionalni_bdp1.asp

Pripravil-a: Karmen Hren