O-STA

20 let Slovenije v EU

Ob praznovanju 20-letnice članstva v Evropski uniji izdajamo novo interaktivno publikacijo. V njej z izbranimi statističnimi podatki prikazujemo razmere v Sloveniji in njen položaj v primerjavi s preostalimi članicami.

Slovenija je bila ena izmed desetih držav, ki so se 1. maja 2004 pridružile EU. Poleg nje dve desetletji od vstopa praznujejo tudi Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska in Slovaška.

V interaktivni publikaciji prikazujemo položaj Slovenije v primerjavi z drugimi članicami EU. Ponujamo vpogled, kako so se od vključitve do danes spremenile kakovost življenja ter razmere v gospodarstvu in družbi. Podatki so ponazorjeni z interaktivnimi grafikoni, dodane so tudi povezave do uporabljenih podatkov iz SURS-ove baze SiStat in Eurostatove podatkovne baze. V obeh je na voljo še več podatkov, ki so vam lahko v pomoč pri dodatnem raziskovanju.

Med drugim lahko izveste naslednje:

· Stopnja delovne aktivnosti prebivalcev Slovenije v starostni skupini 55-64 let je leta 2008 znašala 33 %, tri leta pozneje je upadla na najnižjo raven (31 %), od takrat pa je stalno naraščala in je leta 2022 dosegla najvišjo vrednost, 55 %.

· Leta 2004 je imelo v Sloveniji dostop do interneta od doma 47 % gospodinjstev, v katerih je živela vsaj ena oseba med 16. in 74. letom. Do leta 2023 se je delež povečal za 47 odstotnih točk, na 94 %.

· Vrednost blagovne menjave je bila v Sloveniji leta 2022 okoli štirikrat tolikšna kot ob vstopu v EU. Izvoz je dosegel vrednost 52,6 milijarde EUR (2004: 12,8 milijarde EUR), uvoz pa 56,6 milijarde EUR (2004: 14,1 milijarde EUR).

Za več podatkov lepo vabljeni k ogledu naše nove publikacije 20 let Slovenije v EU.