O-STA

Poletna muzejska noč 2024

V soboto, 15. junija, bo poletna muzejska noč, največja promocijska akcija slovenskih muzejev, galerij in drugih ustanov, ki pripravljajo programe s področja kulturne dediščine. Na tem zdaj že tradicionalnem dogodku vsako leto od 2002 muzeji in galerije do polnoči odprejo vrata za brezplačen obisk ter ob tej priložnosti pripravijo še pester program, med drugim vodstva po razstavah, delavnice, predstavitve, pogovore ipd.

V muzejih 1.005 razstav, v virtualnem okolju dodatnih 123

Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije v Sloveniji so leta 2022 v svojih prostorih pripravili 786 občasnih in 219 stalnih razstav ter dodatno 123 e-razstav za virtualni prostor, tj. kuratorsko oblikovanih in vsebinsko zaključenih celot, posebej narejenih in objavljenih za virtualni prostor.

V drugih ustanovah so slovenski muzeji in galerije gostovali s 386 razstavami. 78 % teh gostovanj je bilo v drugih krajih po državi, s 64 razstavami so bili na gostovanju v drugih članicah EU, 19 razstav pa je bilo pripravljenih v državah zunaj EU.

Obiskanost razstav se z leti povečuje

Razstave v muzejih in galerijah v Sloveniji si je leta 2022 ogledalo več kot 2,17 milijona obiskovalcev, od tega je bilo 26 % tujcev. Skupno je bilo med obiskovalci 29 % otrok in mladine.

Zanimanje za muzejske in galerijske razstave se je v zadnjih treh desetletjih povečevalo. To potrjujejo tudi kazalniki: v 1991, letu osamosvojitve Slovenije, je razstavo v povprečju obiskalo 1.282 oseb, v 2022 pa 2.165. Povedano z drugimi besedami: razstave si je leta 1991 na dan v povprečju ogledalo 4.659 obiskovalcev, leta 2022 pa 5.962.

Kulturno bogastvo muzejev in galerij

Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije so konec leta 2022 hranili okrog 9,2 milijona muzejskih in galerijskih predmetov; 57,8 % teh predmetov je bilo inventariziranih. Med vizualnimi oziroma likovnimi predmeti so skoraj 95-odstotni delež obsegale fotografije.

Muzeji in galerije so za odkup predmetov namenili skoraj 360.000 evrov, vrednost pridobljenih predmetov skupaj pa so ocenili na več kot 404.000 evrov.

Brezplačni ogledi razstav

Muzeji in galerije so v 2022 s prodajo vstopnic iztržili več kot 4,3 milijona evrov. Posamezni obiskovalec je za ogled razstave plačal povprečno 3,80 evra.

Številnim obiskovalcem pa ni bilo treba plačati vstopnine, ob priložnostih, kot so mednarodni dan muzejev, Ta veseli dan kulture in poletna muzejska noč, je vstop v muzeje in galerije brezplačen. V 2022 je bilo brezplačnih ogledov okrog 526.700.

Je dostop do muzejev omogočen vsem?

Gibalno oviranim osebam je leta 2022 popolnoma ustrezno urejen dostop do razstavnih in prireditvenih prostorov omogočalo 32 muzejev in galerij, 49 jih je dostop uredilo delno, 16 pa se jih še ni lotilo prilagajanja dostopa.

Senzorno oviranim osebam je bil dostop do omenjenih ustanov na voljo v še manjšem obsegu: popolnoma urejen dostop jih je imelo 7, delno urejenega 46, v preostalih 44 pa ga še niso urejali.

Izobraževalni programi in druge dejavnosti muzejev in galerij

Številni muzeji in galerije pripravljajo za obiskovalce različne delavnice, vodene oglede, interaktivne dogodke, predavanja, pogovore ipd. Leta 2022 so pripravili 38.768 takih dogodkov, udeležilo se jih je okrog 862.000 obiskovalcev, med njimi je bilo nekaj več kot 60 % otrok in mladine.

Poleg izobraževalne dejavnosti v muzejih in galerijah opravljajo še druge dejavnosti, ki prispevajo k njihovim finančnim virom. Tako jih je med 97 muzeji, muzejskimi zbirkami in galerijami več kot polovica (skoraj 56 %) imela muzejsko trgovino itd. V kategorijo "drugo", najmanj številčno, pa spadajo kinematografska dejavnost, poročni obredi, komisijska prodaja itd.

Muzejski in galerijski delavci

V muzejih in galerijah ter muzejskih zbirkah, zajetih v raziskovanje, je delalo 1.058 zaposlenih oseb, 10 % jih je bilo mlajših od 35 let. Večina (955) jih je bila zaposlena s polnim delovnim časom, preostalih 103 oseb je imelo zaposlitev z delovnim časom, krajšim od polnega.

K izvajanju muzejske in galerijske dejavnosti so izdatno prispevali tudi zunanji sodelavci - takih je bilo 2.199, največ med njimi je bilo študentov.

Kako se financirajo muzeji in galerije?

Skupni prihodki muzejev in galerij so leta 2022 znašali 63 milijonov evrov. Od tega zneska so 83,9 % predstavljali prihodki iz javnih sredstev, 15,1 % lastni prihodki, 1,0 % teh sredstev pa so muzeji in galerije prejeli od sponzorjev, domačih ali iz tujine. Glavni del javnih virov so muzeji in galerije prejeli iz državnega proračuna, in sicer 73,6 %, sledili so prihodki iz občinskih proračunov (23,0 %) in iz EU (3,3 %).