O-STA

Agencija za energijo mora Mestni občini Velenje posredovati vse dokumente, ki smo jih zahtevali

Velenje, 28. februar 2019 - Mestna občina Velenje je danes prejela Odločbo Informacijskega pooblaščenca v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, s katero je odločil, da se odločba Agencije za energijo odpravi ter da je Agencija za energijo dolžna Mestni občini Velenje v roku 31 dni od vročitve te odločbe v elektronski obliki posredovati vlogo za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote za daljinsko ogrevanje ob pričetku izvajanja dejavnosti proizvodnje toplote kot regularni proizvajalec toplote, ki jo je družba Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., naslovila na Agencijo za energijo, kot tudi odločbo - soglasje Agencije za energijo z dne 7. marca 2017.

Mestna občina Velenje je 29. 3. 2017 na Agencijo za energijo posredovala zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer smo zahtevali, da nam kot odjemalcu in kot družbeniku javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., ki je distributer toplote distribucijskega sistema Daljinskega ogrevanja Šaleške doline na območju lokalne skupnosti Velenje in Šoštanj, posredujejo celotno vlogo z vsemi prilogami podjetja TEŠ, d. o. o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, za izdajo soglasja k izhodiščni ceni in izdano odločbo Agencije za energijo, z dne 7. 3. 2017, k izhodiščni ceni toplote. Agencija za energijo in po pritožbi Mestne občine Velenje tudi Informacijski pooblaščenec, sta naši zahtevi le delno ugodila, zato je Mestna občina Velenje zoper odločbo Informacijskega pooblaščenca sprožila upravni spor, v katerem je v celoti uspela. Upravno sodišče Republike Slovenije je Informacijskemu pooblaščencu zadevo vrnilo v ponovno odločanje z obrazložitvijo, da v konkretni zahtevi Mestne občine Velenje za dostop do zahtevanih informacij obstajajo močni in konkretni argumenti za razkritje zahtevanih informacij, ki predstavljajo dodano vrednost za širšo javnost, ne samo za uporabnike toplote, temveč tudi za širšo družbeno skupnost, kateri je v interesu transparentno poslovanje družbe v državni lasti (TEŠ).

Informacijski pooblaščenec je Agenciji za energijo naložil, da Mestni občini Velenje v roku 31 dni od vročitve odločbe posreduje zahtevane podatke.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje